23. GK FMA: Audiencia u pápeža Františka

(Vatikán, 11. novembra 2014) – „Prijímajte mladých s radosťou, ako to robieval don Bosco.“ Tieto slová predniesol pápež František kapitulárkam v sobotu 8. novembra o 11.15 hod. v Klementínskej sále apoštolského paláca vo Vatikáne. Bol to skutočne mimoriadny dar pre inštitút prostredníctvom účastníčiek 23. GK.

Príchod Svätého Otca do sály sprevádzal dlhý potlesk. Hneď v úvode sa vytvorila príjemná a srdečná atmosféra. Generálna predstavená sr. Yvonne Reungoat pozdravila Svätého Otca a poďakovala mu za jeho blízkosť inštitútu. Zdôraznila: „Nevieme si predstaviť budúcnosť našej rehoľnej rodiny bez mladých, zvlášť najchudobnejších. V ich otázkach čítame potrebu cítiť sa doma, čiže mať afektívne a spoločenské zázemie, niekam patriť, môcť zdieľať hodnoty a evanjeliové konanie. Mladí sú miestom, kde k nám hovorí Boh, kde sa s nami stretáva, mení nás, posiela nás, niekedy z nich robí našich učiteľov.“

Pápež František sa so svojim rodinným štýlom obrátil ku kapitulárkam slovami o začiatkoch saleziánskej charizmy. Pozval ich vyjsť na cesty periférií za chudobnými. Pokračoval: „Buďte prorockým svedectvom a výchovnou prítomnosťou, sprostredkovateľkami bezpodmienečného prijatia mladých. Odpovedajte na výzvu interkulturality a hľadajte cesty, aby vaše apoštolské pôsobenie bolo účinné v mládežníckom prostredí, presiaknutom virtuálnym svetom a novými technológiami, zvlášť digitálnymi.“

Pápež František ešte povzbudil ku kontaktu s radosťami, očakávaniami a bolesťami ľudí, k tomu, aby nezabúdali na Patagóniu v Argentíne a k zapálenému prispievaniu „v oblasti výchovy a školstva, katechézy a formácie mladých. Buďte pre všetkých misionárkami nádeje a radosti, ukazujúc hodnoty vlastné vašej saleziánskej identite, zvlášť cez kvalitu stretnutia. Je to základný aspekt vašej charizmy, ktorá je stále sviežim zdrojom obnovy. Neodvratné ťažkosti na ceste nech nespomaľujú entuziazmus vašej apoštolskej činnosti.“

V závere pápež pripomenul, že Cirkev má v úcte zasvätený život, ktorý „sa nachádza v samotnom srdci cirkevného spoločenstva a je rozhodujúcim prvkom kvôli svojmu poslaniu.“

Príhovor Svätého Otca  

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.