23. GK FMA: Slovo dostala aj slovenská animátorka

(Rím, 21. októbra 2014) – Dcéry Márie Pomocnice kresťanov už vyše mesiaca rekapitulujú a plánujú v celosvetovom rozmere na svojej 23. Generálnej kapitule. V rámci programu po prvýkrát v histórii pozvali mladých laikov, aby sa zúčastnili časti programu a predniesli svoje príspevky. Zo Slovenska sa Generálnej kapituly zúčastnila predsedníčka Laury, združenia mladých, Júlia Čižmárová. Spolu s ostatnými zástupcami z rôznych provincií prezentovala aktuálne potreby mladých a odporúčania pre sestry.

O jej zážitkoch z Generílnej kapituly sa viac dočítate TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.