24. júna oslávili v Ríme sviatok hlavného predstaveného

(Rím, Taliansko, 26. júna 2014) – Na slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, 24. júna, oslávila saleziánska kongregácia sviatok hlavného predstaveného. Prvýkrát sa tak udialo s novým hlavným predstaveným, donom Ángelom Fernándezom Artimem.

Sviatok osobitne oslávili saleziánske komunity generalátu a Vatikánu, teda tie, ktoré podliehajú priamo hlavnému predstavenému. Počas svätej omše, ktorej predsedal don Artime, si pripomenuli významné výročia vysvätenia a doživotnej profesie saleziánov.

Hlavný predstavený začal homíliu takto: „Boh nám dal skvelé a krásne povolanie: byť v Cirkvi znakom a nositeľom Božej lásky mladým, obzvlášť chudobným.“

Pokračoval príhovorom o potrebe bratskosti a priateľstva v komunite, nielen kvôli saleziánom, ale aj kvôli pokornej službe mladým ľuďom: „Našou prvou povinnosťou je byť verný svojmu povolaniu a svedčiť o plnosti nášho zasväteného života, ktorý spoločne žijeme.“

Dodal, že charizmu žijú osobitným spôsobom v komunite generalátu a vo Vatikáne: „Nie sme tu len preto, aby sme pracovali na tej či onej veci. (…) Don Bosco nás učil žiť rodinného ducha všade, pretože to bolo v jeho srdci. Jeho povolaním bolo byť otcom, učiteľom a priateľom. Aj tu, fyzicky ďaleko od každodenných vzťahov s mladými, by mala vyžarovať sila a originalita preventívneho systému dona Bosca. Je našou značkou a logom.“

Sviatok hlavného predstaveného sa začal sláviť približne v štyridsiatych rokoch 19. storočia, kedy si chlapci začali ctiť dona Bosca 24. júna, na populárny sviatok v Turíne – sviatok sv. Jána Krstiteľa, v domnení, že to je sviatok jeho patróna. V skutočnosti dostal don Bosco meno Ján na počesť svätého Jána apoštola, ale počas svojho života nechal chlapcov oslavovať v tento deň, ktorý sa neskôr stal sviatkom celej saleziánskej rodiny.

2014 06 26 ANS sviatokHP

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.