25. augusta si pripomíname sviatok bl. Márie Troncattiovej FMA

Krátky životopis blahoslavenej Márie Troncattiovej FMA2016 08 25 Troncatti2

Mária Troncattiová sa narodila 16. 2. 1883 v Corteno Golgi (Taliansko). Rástla šťastná a pracovitá v početnej rodine, medzi prácou na poli a starostlivosťou o súrodencov, v priaznivej klíme, ktorú vytvárala láskavosť jej rodičov. Snaživá vo farskej katechéze a v prijímaní sviatostí, adolescentka Mária dozrela v hlbokom kresťanskom cite, ktorý ju otvoril rehoľnému povolaniu. Z poslušnosti otcovi a p. farárovi však počkala, kým bude staršia, aby potom požiadala Inštitút dcér Márie Pomocnice o zloženie prvej profesie, čo sa stalo realitou v r. 1908 v Nizze Monferrato.

Počas prvej svetovej vojny (1915-1918) sr. Mária absolvovala vo Varazze kurzy zdravotníckej pomoci a pracovala ako ošetrovateľka červeného kríža vo vojenskej nemocnici: skúsenosť, ktorá sa ukáže ako vzácna v priebehu jej dlhej misionárskej aktivity v amazonských pralesoch ekvádorského východu. V skutočnosti do Ekvádoru pricestovala v r. 1922, kde bola poslaná medzi domorodcov Šuar, kde s ďalšími dvoma spolusestrami začala ťažkú prácu evanjelizácie uprostred rizík každého druhu, nevynímajúc tie, ktoré spôsobujú živočíchy z pralesa, či rozvírené rieky, ktoré treba prebrodiť, prejsť ponad ne pomocou krehkých mostov z lián, prípadne aj na pleciach indiánov. Macas, Sevilla Don Bosco, Sucúa sú niektoré zo "zázrakov" doteraz kvitnúcich, vďaka činnosti sr. Márie Troncattiovej: zdravotníčky, chirurgičky a ortopédky, zubárky a anestéziologičky…ale predovšetkým katechétky a evanjelizátorky, bohatej na nádherné zdroje viery, trpezlivosti a bratskej lásky.

Jej práca na podporu šuarskej ženy kvitne v stovkách nových kresťanských rodín, tvorených prvý raz na základe osobnej slobodnej voľby mladomanželov. Sr. Mária zomrela tragicky pri leteckom nešťastí v Sucúa 25. augusta 1969. Svoj život obetovala za zmierenie kolonizátorov s domorodcami. Jej telesné pozostatky odpočívajú v Macas, v Provincii Morona (Ekvádor).

2016 08 25 Troncatti1

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.