27. Generálna kapitula má svoje logo

(ANS, Rím 29. mája 2012) – 27. Generálna kapitula má svoje logo. Vybral ho hlavný predstavený kongregácie saleziánov don Pascul Chávez SDB spolu s vybranou skupinou saleziánov. Po zverejnení hlavnej témy kapituly v apríli tohto roku prišlo do Ríma spolu dvadsaťdeväť návrhov loga od desiatich dizajnových centier aj od dizajnérov jednotlivcov. Vybrané logo, ktoré je jednoduché a zároveň aj moderné zhotovil Ústav komunikácie a umenia Don Bosco v meste Chennai v Indii. 
 
Prvky zobrazené na logu majú viacero významov. Nachádza sa tam don Bosco obklopený piatimi mladými ľuďmi, ktorí predstavujú päť kontinentov. Jednou rukou ukazuje na knihu. Tá predstavuje texty evanjelia a stanov saleziánskej kongregácie. Dve farby, červená a oranžová, predstavujú cnosť práce a sebaovládania.
 
Spomínané texty sú základom a zdrojom saleziánskeho zasväteného života a ich obsah je súčasťou témy 27. Generálnej kapituly: Svedkovia evanjeliovej radikálnosti. Zvolená téma nachádza v hesle “práca a sebaovládanie” vyjadrenie životného programu dona Bosca “daj mi duše a ostatné si vezmi”. Má štyri hlavné tematické okruhy zamerané na oblasť povolania, duchovnej skúsenosti, bratstva v komunitách a poslania žiť pre mladých. Viac sa o téme dočítate aj tu.   
 
„Vybraným logom chceme pripomenúť všetkým spolubratom a komunitám cestu, ktorou sa musíme pustiť, aby sme sa spoločne pripravili na oslavu 27. Generálnej kapituly,“ uviedol v závere predstavenia loga v Ríme don Pascual Chávez. 
 
120529_logo27gc.jpg
 
Podľa ANS spracovala Lucia Čupeľová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.