27. generálna kapitula: účastníci putujú po saleziánskych miestach

(Rím, Taliansko, 24. februára 2014) – Na sviatok Katedry svätého Petra sa začala púť 220 členov nadchádzajúcej 27. generálnej kapituly na miesta, odkiaľ pochádza don Bosco.

V homílii počas večernej omše v bazilike Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu hlavný predstavený, don Pascual Chávez, ponúkol reflexiu na výraz, ktorý svätý Peter používa vo svojom prvom liste na napomenutie starších, aby boli „svedkami Kristových utrpení, ale aj účastníkmi jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť“.

„Tieto slová naznačujú našu potrebu pastoračnej konverzie: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda (1Pt 5, 2-3)“, povedal don Chávez. Toto je centrom duchovnej skúsenosti, ktorú saleziáni ponúkajú svojou službou.

2014 02 24 ANS GK2 1

 

Téma kapituly je „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti“. Úplné a neodvolateľné prijatie Kristovho pozvania, ktoré prežíval rybár Peter je stále príkladom pre tých, ktorí sú povolaní do rehoľného života. Don Chávez uviedol, že na stretnutí najvyšších predstavených vo Vatikáne sa pýtali pápeža Františka, čo v súčasnosti očakáva od ich kongregácií. Svätý Otec odpovedal: „Úplné darovanie sa Ježišovi“.

Toto uvedomenie nás bez zaváhania vedie k znovuobjaveniu podstaty povolania, ktoré don Bosco predstavil svojim synom, keď im sľúbil „chlieb, prácu a nebo“. Púť ku koreňom charizmy saleziánskeho života, ktorú teraz saleziáni absolvujú navštívením miest, kde bola pôvodne vyjadrená, je podmienkou pre regeneráciu schopnosti kongregácie čeliť novým výzvam sveta mladých ľudí.

Poobede pútnici navštívili dom na Valsalice, kde sa don Bosco stretol s prvou náročnou úlohou, akademickým vzdelaním mladých (a kde bolo telo don Bosca pôvodne pochované). Tu mali reflexiu od dona Alda Girauda o don Boscovom duchovnom odkaze. Don Bosco dodal v tých časoch varovanie pre seba i svojich synov, ale tiež predvídanie pre jeho dnešných synov, aby sa dobre pripravili na zasvätenie: „Keď skladáme sľuby, musíme si byť istí, že ich dodržíme aj za cenu dlhej a ťažkej obety“.

Podobné myšlienky sa prejavili aj v zábavnom večeri, ktorý si pripravili ponovici z Nave vo veľkom divadle na Valdoccu, tiež vo večernom slovku dona Cháveza na konci dňa v „Betleheme“ saleziánov.

2014 02 24 ANS GK2 2

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.