27. GK – Don Ángel: Život našich mladých je svätý

(Rím, Taliansko 26. marca 2014) – Prinášame preklad niekoľkých myšlienok z prvej kázne nového hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho, podľa videa, ktoré ponúkla agentúra ANS.- – –


 

Počúvajúc slovo som myslel na toto: Cítim, že Pán mi ešte raz hovorí – Teraz, syn môj, počúvaj! Žiada ma, a žiada nás všetkých. … počúvať pozorne každého z vás, celú saleziánsku rodinu, a volanie mladých.A nakoniec, počúvať a žiť, aby sme vstúpili do krajiny, ktorú nám dá Pán. Zem sveta mladých s jeho rôznymi tvárami, nový digitálny svet a tiež staré a tradičné miesta, kde sa (mladí) nachádzajú. Zem globálneho dvora, v ktorom sa prejavuje a žije dnes naša kongregácia.Myslím, že vstúpiť do krajiny neznamená stať sa jej pánmi, ale byť služobníkmi, ktorí ako Mojžiš na Sinaji si zobujú sandále. Pretože život našich mladých je svätý, ba život mladých je tým horiacim kríkom, z ktorého k nám hovorí Pán do srdca a čaká nás na stretnutí s ním.

Podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.