27. GK – Dva dni na zhodnotenie šesťročia 2008-2014

(Rím, Taliansko, 26. februára 2014) – Prvým oficiálnym programom na 27. generálnej kapitule, po návrate účastníkov z púte po saleziánskych miestach v Turíne, sú súhrnné správy za jednotlivé oddelenia a regióny kongregácie, za obdobie rokov 2008 až 2014. Tieto správy, ktoré pripravili jednotliví hlavní radcovia, sú už súčasťou celkovej správy o stave kongregácie.

Na predchádzajúcej kapitule správy za oddelenia a regióny zabrali dosť veľa času, a preto tentoraz sú hutnejšie ale kratšie, viac schematické. Formácia, pastorácia mládeže a spoločenská komunikácia sa mali podľa programu vmestiť do hodiny a pol. Predstavenie zhodnotenia jednotlivých sektorov za uplynulé šesťročie zväčša obsahuje aj pomenovanie toho, čo sa urobilo, aj čo sa neurobilo, zhodnotenie projektov, ktoré boli rozbehnuté, ako napr. Projekt Európa, či projekt formácie koadjútorov, saleziánsky misijný deň, misijné výpravy, dva misionárske ašpirantáty v Indii, či rozvoj spolupráce misijných prokúr, centier spoločenskej komunikácie, ale aj zhodnotenie otvorenia nových diel – napr. Bangladéš.

V programe týchto prvých dní nechýba ani správa za ekonomické oddelenie, ktorú pripravil generálny ekonóm, koadjútor Jean Paul Muller. Jednotlivé správy boli na programe od utorka 25. februára rána do stredy 26. februára poludnia. V programe 27. GK nasledujú duchovné cvičenia pre účastníkov kapituly.

Oficiálne otvorenie je na programe v pondelok 3. marca 2014.

Zdroj: ANS a AustralAsia News, rhsddb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.