27. GK – Hlavná rada je kompletná, náš región má nového regionála

(Rím, Taliansko, 28. marca 2014) – Na 27. generálnej kapitule v piatok 28. marca skončili voľby hlavnej rady. V tento posledný deň boli zvolení siedmi regionálni radcovia.

Dva nové európske regióny – ich usporiadanie schválila kapitula v sobotu 22. marca – majú aj nových regionálov. Pre náš región Strednej a severnej Európy bol zvolený don Tadeusz Rozmus, doterajší direktor komunity v Perugii a niekdajší krakowský provinciál. Don Rozmus nie je účastníkom generálnej kapituly, hlavný predstavený mu preto otázku, či prijíma voľbu, položil telefonicky. Pre región Stredomorie bol zvolený ako regionál turínsky provinciál don Stefano Martoglio. Staronovým regionálom je don Václav Klement, ktorý sa po šiestich rokoch, kedy bol radcom pre misie, vracia do tejto úlohy pre región Východnej Ázie a Oceánie.

Kompletné zloženie hlavnej rady:

Hlavný predstavený: don Ángel Fernández Artime Vikár hlavného predstaveného: don Francesco CeredaHlavný ekonóm: pán Jean Paul MullerRadca pre formáciu: don Ivo CoelhoRadca pre pastoráciu mládeže: don Fabio AttardRadca pre spoločenskú komunikáciu: don Filiberto González PlasenciaRadca pre misie: don Gulliermo Basañes

Radca pre región Stredomorie: don Stefano MartoglioRadca pre región Stredná a severná Európa: don Tadeusz RozmusRadca pre región Stredná Amerika: don Timothy Ploch, z USARadca pre región Južná Amerika: don Natale Vitali – znovupotvrdenýRadca pre región Východná Ázia a Oceánia: don Václav KlementRadca pre región Južná Ázie: don Arokiam Maria Kanaga – znovupotvrdenýRadca pre región Afrika a Madagaskar: don Américo Raúl Chaquisse, z Mozambiku, historicky prvý Afričan v hlavnej rade.

Náš regionál don Tadeusz Rozmus sa narodil 29. apríla 1957 v Bialsko-Biala v Poľsku. Prvé sľuby zložil 22. augusta 1976 v Kopiecu, doživotné 16. septembra 1984 v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1986 v Krakowe. V rokoch 1997 až 2000 bol provinciálnym radcom a následne šesť rokov provinciálom krakowskej provincie. Bol direktorom aj v komunite San Tarcisio v Ríme, a aktuálne direktorom saleziánskej komunity v Perugii. Telefonát hlavného predstaveného ho zastihol na duchovných cvičeniach na Sardínii.

Do nášho regiónu Stredná a severná Európa patria: Rakúsko, Nemecko, Francúzsko a Belgicko-juh, Belgicko-Sever, Veľká Británia, Írsko, štyri provincie v Poľsku, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Ukrajina, Maďarsko.

Región Stredomorie tvoria provincie v Taliansku, Španielsku, portugalská provincia a krajiny na Blízkom východe.

Nová hlavná rada je zvolená na obdobie 2014-2020.Vyprosujeme im hojné Božie požehnanie.

 

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.