27. GK – Hlavný radca pre formáciu je z najväčšej „saleziánskej“ krajiny

(Rím, Taliansko 27. marca 2014) – Ďalšie prekvapenie z generálnej kapituly.Po hlavnom predstavenom, ktorý nikdy predtým nebol členom hlavnej rady, bol za hlavného radcu pre formáciu zvolený spolubrat, ktorý ani nie je účastníkom kapituly.

Don Ivo Coelho bol dodnes riaditeľom saleziánskeho teologického študentátu Ratisbonne v Jeruzaleme. Účastníci kapituly sa zhodli na jeho mene širokou väčšinou hlasov. Hlavný predstavený mu hneď telefonicky zavolal, aby ho poprosil o prijatie výsledku voľby. Don Coelho odpovedal kladne a kapitula, ktorá telefonát počúvala naživo, reagovala veľkým potleskom. „Prijímam vôľu kapituly a vidím tu vôľu Božiu pre mňa a pre kongregáciu a verím, že s vašou a Božou pomocou a pomocou dona Bosca a Márie Pomocnice budem môcť dobre pracovať,“ boli jeho slová prijatia voľby.

Don Ivo Nicholas Quelho sa narodil 15. októbra 1958 v Mumbai v Indii. Prvé sľuby zložil 24. mája 1977, a doživotné presne o sedem rokov na to. Za kňaza bol vysvätený 27. Decembra 1987 v Panjim. Roku 1994 dosiahol doktorát na Pápežskej gregoriánskej univerzite, s prácou o kanadskom teológovi Bernardovi Lonerganovi.Stal sa potom až do roku 2001 direktorom študentátu v Nashik. V rokoch 2002-2008 bol provinciálom saleziánov v provincii India-Mumbai. Zúčastnil sa na 26. generálnej kapitule v roku 2008. V roku 2011 ho vymenovali za direktora saleziánskych teologických štúdií v Jeruzaleme.

India je v rebríčku počtu saleziánov v jednom štáte na prvom mieste spomedzi všetkých vyše sto krajín, kde Saleziánska kongregácia pôsobí. V jedenástich saleziánskych provinciách Indie žije a pracuje 2646 saleziánov. Druhá priečka patrí Taliansku (2193), tretia Španielsku (1077), štvrtá Poľsku (939) a piata Brazílii (677).

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.