27. GK – Kapitula sa chystá na vážne rozhodnutia

(Rím, Taliansko, 17. marca 2014) – Právna komisia na 27. generálnej kapitule saleziánov sa zaoberá aj spracovaním návrhov na prehodnotenie štruktúry a organizácie jednotlivých oddelení kongregácie (pastorácia mládeže, misie, spoločenská komunikácia) a tiež návrhmi na zloženia hlavnej rady.V piatok 14. marca sa účastníci kapituly oboznámili s niektorými návrhmi tejto komisie. A pretože niektoré sa týkajú aj Stanov Saleziánskej spoločnosti, ako napríklad spôsob voľby hlavného predstaveného a jeho vikára, GK sa tým musí zaoberať vopred, lebo bude potrebné, aby tieto zmeny v Stanovách, ak ich GK schváli, potvrdila ešte pred voľbou nového hlavného predstaveného aj Svätá Stolica.V diskusii o organizácii oddelení zaznelo mnoho príspevkov, nechýbal ani hlas dona Pascuala Cháveza.

Redakčná komisia, ktorá pripravuje text záverečného dokumentu, predstavila prvý návrh pre prvú tematickú časť „mystici vo Svätom Duchu“. Don Pascual Chávez vo svojom diskusnom príspevku k tejto téme pozval účastníkov kapituly uvažovať v kontexte, alebo na základe exhortácie Evanjelium radosti, „ktorá nám ponúka vzácnu príležitosť dať celú Kongregáciu do súzvuku s Cirkvou“.

„Dôležité je, aby sme si osvojili sen pápeža Františka o misijnom rozhodnutí, ktoré dobre vyjadruje aj sen dona Bosca prostredníctvom apoštolského zanietenia Da mihi animas,“ povedal don Chávez.

Najočakávanejší moment GK, voľba desiateho nástupcu dona Bosca (nového hlavného predstaveného Saleziánskej spoločnosti) a jeho rady, je naplánovaná od pondelka 24. do piatka 28. marca. V posledný marcový deň prijme potom novú hlavnú radu a účastníkov 27. GK na osobitnej audiencii pápež František.

Na prácach GK sa po návrate z nemocnice opäť už zúčastňuje aj jej najstarší člen don Francesco Maraccani: zúčastnil sa doteraz na siedmich generálnych kapitulách.

podľa ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.