27. GK – Oficiálny začiatok aj za účasti prefekta Kongregácie pre rehoľníkov

(Rím, Taliansko, 1. marca 2014) – Oficiálny začiatok 27. generálnej kapituly Saleziánov dona Bosca bude v pondelok 3. marca dopoludnia v hlavnom dome v Ríme. Kapitulu na tému „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti“ otvorí slávenie svätej omše, ktorej bude predsedať hlavný predstavený don Pascual Chávez, a po nej bude nasledovať vzývanie Ducha Svätého hymnom Veni, Creator Spiritus.

Otvárací príhovor prednesie don Pascual Chávez, po ňom sa prihovorí generálna matka sestier saleziánok Yvonne Reungoat, a tiež pani Noemi Bertola, ako hlavná koordinátorka saleziánov spolupracovníkov. V mene celej saleziánskej rodiny pozdraví účastníkov kapituly hlavná predstavená Dobrovoľníčok dona Bosca. Potom predstúpi s príhovorom kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre rehoľníkov, a za saleziánov biskupov kardinál Tarcisio Bertone. Očakáva sa prítomnosť viacerých saleziánov biskupov a kardinálov. Regulátor 27. GK don Francesco Cereda potom oficiálne vyhlási kapitulu za otvorenú. Kapitula bude trvať až do soboty pred Kvetnou nedeľou, 12. apríla 2014. Slávnostné otvorenie zakončí mariánska antifóna.

Celú slávnosť bude možné sledovať aj cez internet, od 10.25 h na http://www.missionidonbosco.tv/diretta/.

Popoludní každému účastníkovi kapituly oficiálne pridelia miesto v aule, a priestor dostane aj prezentácia videa, ktoré zhrnie rozvoj kongregácie za ostatných šesť rokov. Tak bude nasledovať správa hlavného predstaveného o stave kongregácie.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.