27. GK – Posledné večerné slovko dona Cháveza

(Rím, Taliansko, 25. marca 2014) – „Páči sa mi tvoje remeslo! I like your job!“ týmito slovami, ktoré mu povedal v roku 2006 istý chlapec v New Rochelle (USA), don Pascual Chávez začal svoje posledné večerné slovko ako hlavný predstavený, 24. marca 2014. Hovoril v ňom o svojej radosti a vďačnosti za povolanie z 2. apríla 2002, kedy sa stal deviatym nástupcom dona Bosca. Celej Saleziánskej spoločnosti, a každému saleziánovi osobitne, adresoval svoje posledné posolstvo, krátky list.

„Je to pekné remeslo, je to prekrásne remeslo byť nástupcom dona Bosca! (…) Stelesňovať jeho otcovstvo, stelesňovať jeho láskavosť s akou Boh miluje mladých, mať jeho ďalekosiahly pohľad, snívať a žiť pre realizáciu snov.“

Vzhľadom na nasledujúci deň voľby nového hlavného predstaveného don Chávez zdôraznil, že byť nástupcom dona Bosca je pekné remeslo, pretože predovšetkým je to prijatie daru: daru spolubratov, ktorých treba milovať, a ktorí sú tým skutočným bohatstvom kongregácie. Spolubratia a mladí čakajú jedinú vec: aby boli milovaní, a aby vedeli, že sú milovaní.

Don Chávez na závere vyjadril túžbu byť naďalej živou prítomnosťou dona Bosca, lebo je to privilégium spoločné všetkým saleziánom.

Nasleduje plné znenie listu spolubratom:- – –

Všetkým a každému saleziánovi kongregácie

Drahí spolubratia,

nemôžete si predstaviť akú hlbokú radosť som prežíval, keď som, 30. januára 2014, mohol spolu s Mons. Cesarem Nosigliom, turínskym arcibiskupom, a spolu s mnohými saleziánmi a mladými SMH (Saleziánskeho Mládežníckeho Hnutia) sprevádzať urnu dona Bosca po turínskych uliciach, pri jeho návrate do svojho Valdocca. Tu ho očakávali mladí, ktorí zaplnili baziliku a spievali „Don Bosco ritorna“ (Don Bosco sa vracia). Návrat dona Bosca domov po tom, ako navštívil svoje deti na miestach, kde žijú po celom svete, toto ma viedlo k tomu, aby som na vás myslel a pohlo ma to k tomu, aby som vám napísal tento osobný list. Don Bosco chce z Valdocca opäť prísť ku všetkým mladým, najmä k tým najnúdznejším, a to cez každého jedného z nás, ktorí sme povolaní, aby sme ho dnes reprezentovali.

Zanechávam službu hlavného predstaveného, ktorá mi bola zverená, už dávno, 2. apríla 2002. V ten deň ma Pán povolal, aby som reprezentoval dona Bosca medzi vami a pre saleziánsku rodinu. Môžem sa vám zdôveriť, že táto nezaslúžená milosť ma pohla k tomu, aby som sa každým dňom čoraz viac identifikoval s naším otcom, s jeho starostlivosťou o kongregáciu a s jeho zanietením pre mladých. Viem, že aj keď sa budem akokoľvek snažiť ďakovať mu za to všetko počas života, ktorý mi zostáva, nikdy nebudem môcť splatiť dlh lásky voči Bohu. Nech je navždy oslávený!

Moje poďakovanie patrí všetkým a každému z vás, drahí spolubratia. Cítil som sa prijatý a veľmi milovaný, aj keď veľmi dobre viem, že všetky prejavy rešpektu a lásky, ktorých sa mi dostalo, boli prejavmi vašej lásky a synovskej oddanosti voči donovi Boscovi. Postoj príslušnosti a pochopenia, disponovanosti a poslušnosti, ktoré som našiel v mnohých z vás, mi boli účinnou podporou vo vykonávaní mojej služby. Nech vás Boha žehná tak, ako ja vám žehnám z celého srdca!

Nebudem vám zakrývať, že počas týchto dvanástich rokov vedenia kongregácie, nechýbali ani bolesti a sklamania, niektoré boli o to bolestnejšie, lebo boli nevysvetliteľné alebo neočakávané. Aj ja som kráčal, ako don Bosco, v ružovej aleji pomedzi tŕne… Ale bolesť, ktorú som zakúšal a prežitá samota, mi pomohli jasnejšie vidieť dobro, ktoré Boh cez každého jedného z vás koná. Môžem vám povedať, že dnes sa cítim viac hrdý na to, že som salezián, a to nielen preto, že mám ako otca nášho svätého zakladateľa, ale aj preto, že mám vás ako bratov.

Som si istý, že nástupca, ktorý bude po mne zvolený sa bude starať „o vás a o spásu vašu spásu“. Tak, ako to jedného dňa urobil don Bosco, aj ja vás vrúcne žiadam: „počúvajte ho, milujte ho, poslúchajte ho a modlite sa za neho tak, ako ste to robili za mňa.“ Nech vás v prežívaní vášho zasvätenia sprevádza a vedie Mária Pomocnica Kresťanov, Matka a učiteľka dona Bosca i každého jedného z vás. Srdečná vďaka.

Rím, 24. marca 2014

P. Pascual Chávez V., SDBhlavný predstavený

– – –

Videozáznam – v taliančine – večerného slovka dona Cháveza:

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.