27. GK – Potvrdenia i nové tváre v hlavnej rade

(Rím, Taliansko, 28. marca 2014) – Vo štvrtok 27. marca popoludní účastníci generálnej kapituly volili ďalších hlavných radcov, niektorých – pre pastoráciu mládeže, spoločenskú komunikáciu a hlavného ekonóma – potvrdili, radcu pre misie zvolili nového.

Pre pastoráciu mládeže bol potvrdený na druhé šesťročie don Fabio Attard. Narodil sa 23. marca 1959 v Gozo, saleziánom je od 8. septembra 1980, kedy zložil prvé rehoľné sľuby, za kňaza bol vysvätený 4. júla 1987. Bol direktorom v Slieme (Malta) postupne v oboch tamojších komunitách. Na Alfonsiane v Ríme dosiahol licenciát z morálnej teológie. Zastával úrad riaditeľa Inštitútu pastorálne formácie maltskej arcidiecézy, ktorý sám založil v roku 2005. Na 26. GK roku 2008 bol zvolený za hlavného radcu pre pastoráciu mládeže.

Hlavným radcom pre spoločenskú komunikáciu sa znova stal don Filiberto González Plasencia. Je Mexičan, narodil sa v Milpillas 22. augusta 1954. Prvé sľuby zložil 1. októbra 1974, za kňaza bol vysvätený 11. decembra 1982. Bol formátorom novicov i ponovicov, pracoval aj v pastorácii, dva roky študoval na Saleziánskej pápežskej univerzite spoločenskú komunikáciu (v rokoch 1990 – 1992). V roku 1993 sa stal delegátom pre pastoráciu mládeže. V rokoch 2001 až 2004 bol magistrom novicov, a v roku 2006 bol menovaný za provinciála pre Mexiko-Guadalajara. Na 26. GK ho zvolili za radcu pre spoločenskú komunikáciu.

Za hlavného radcu pre misie bol zvolený don Guillermo Basañes, doterajší regionálny radca pre Afriku a Madagaskar. Don Basañes sa narodil 19. októbra 1965 vo Washingtone, USA, saleziánsky noviciát absolvoval v La Plata v Argentíne a v Buenos Aires zložil svoje prvé (31. januára 1986) i večné (24. novembra 1991) rehoľné sľuby. Počas tirocínia odišiel do Angoly ako misionár a tam v Lumumbashi dokončil teologické štúdiá. Za kňaza bol vysvätený 12. augusta 1995. V Angole bol neskôr aj provinciálom. Na 26. GK bol zvolený za regionálneho radcu pre Afriku a Madagaskar. V roku 2009 bol menovaný za člena druhého osobitného zhromaždenia biskupskej synody pre Afriku. Na poste hlavného radcu pre misie nahradí dona Václava Klementa.

V úlohe hlavného ekonóma bol potvrdený salezián koadjútor Jean Paul Muller. Narodil sa 13. okóbra 1957 v Grevenmacher, Luxembursko. Prvé sľuby ako salezián zložil 15. augusta 1979 a večné v ten istý dátum roku 1984. V rokoch 1990 až 2011 bol nepretržite členom provinciálnej rady, najprv severonemeckej a potom spojenej nemeckej provincie, pričom v rokoch 2003 až 2012 bol provinciálny delegátom pre misie. Od roku 2005 do októbra 2012 bol riaditeľom Misijnej prokúry v Bonne. V januári 2011 ho vtedajší hlavný predstavený don Pascual Chávez vymenoval za hlavného ekonóma Saleziánskej spoločnosti. Zúčastnil sa na 23., 24. a 26. GK.

 

Podľa ANS rhsdb

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.