27. GK: Práca v komisiách

(Rím, Taliansko, 7. marca 2014) – 25. generálna kapitula požiadala vtedajšieho hlavného predstaveného, aby vyhradil istý čas počas generálnej kapituly štúdiu stavu kongregácie. Uskutočnilo sa tak už na 26. GK a tejto úlohe boli venované aj včerajší a dnešný deň na 27. GK.

V kapitulných reguláciách stojí: „Štúdium tejto správy má za cieľ rozpoznať hlavné výzvy, ktorým čelí kongregácia a identifikovať procesy a kľúčové zásahy, ktoré sú potrebné pre šesťročné obdobie 2014-2020.“

Štúdium sa uskutočňuje najprv v komisiách, pričom všetky pripravia dokument. Špecifická skupina potom zo všetkých dokumentov pripraví jeden. Neskôr bude priestor aj na diskusiu a otázky pre hlavného predstaveného a hlavných radcov.

2014 03 07 ANS GK komisie2

V komisiách sa sústredia na dve hlavné oblasti: skúmanie života kongregácie a vytýčenie smeru na nasledujúcich šesť rokov.

Tento proces zahŕňa zdieľanie, spoluzodpovednosť a komunitné rozlišovanie, ktoré poznačí celú prácu kapituly. Už 25. a 26. februára počuli členovia kapituly prezentácie všetkých sektorov a regiónov, po ktorých mal hlavný predstavený príhovor s názvom „Globálna vízia a prorocký pohľad“.

Pred koncom kapituly bude mať každý región čas na štúdium vlastnej situácie a vytýčenie línií, ktoré predložia hlavnému predstavenému a hlavným radcom. Na tie sa budú odvolávať pri animácii a vedení počas nasledujúcich šiestich rokoch.

2014 03 07 ANS GK komisie1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.