27. GK – Predstavili pracovný dokument aj návrhy zmien riadenia

(Rím, Taliansko, 13. marca 2014) – Práca generálnej kapituly sa od pondelka 10. marca odvíja na základe tzv. Instrumentum laboris – pracovného dokumentu, ktorý spracovala prípravná komisia.

Pri spracovaní dokumentu komisia použila metodológiu troch krokov: počúvanie, čítanie (chápanie) a cesta. Obsah je usporiadaný do troch častí, podľa troch čiastkových tém 27. GK: mystici ducha, proroci bratskosti, služobníci mladých. Pre každú z týchto troch častí je navrhnutý jeden cieľ, ktorý má pomôcť spolubratom a komunitám prežívať hlavnú tému – evanjeliovú radikálnosť.

Jedným z hlavných motívov dokumentu je obrátenie, konverzia – duchovná, bratská, pastoračná. Účastníci GK majú k dispozícii pre uvažovanie nad touto témou konverzie aj s apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium od pápeža Františka.

Okrem uvažovania a práce s dokumentom Instrumentum laboris na 27. GK pracuje aj osobitná právna komisia, ktorá má za cieľ preskúmať všetky návrhy, ktoré prišli z provincií a z hlavnej rady a týkajú sa organizačných a riadiacich záležitostí. Už 26. GK zaviazala hlavného predstaveného a jeho radu pripraviť prehodnotenie spôsobu riadenia kongregácie. Na stole je tiež návrh nového usporiadania troch saleziánskych európskych regiónov.

Ďalšie návrhy ohľadom organizácie a riadenia sa týkajú nasledovných tém: –    dĺžka trvania úradov, –    zverenie animácie saleziánskej rodiny vikárovi hlavného predstaveného, –    štruktúra hlavnej rady, –    úlohy hlavných radcov, –    spôsob voľby členov hlavnej rady, –    mimoriadne vizitácie, –    spoločné vizitácie, –    oficiálny komunikačný nástroj ACG (Atti del Consiglio Generale / Aktá hlavnej rady), –    webportál sdb.org, saleziánska informačná agentúra ANS, –    projekt animácie na šesťročie.

Hlavná rada v závere svojho posledného pracovného zasadania počas minulého decembra a januára sa vyjadrila k všetkým oblastiam a v niektorých prípadoch dala aj konkrétne návrhy.

Podľa ANS spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.