27. GK: Správa hlavného predstaveného – výzva k pastoračnej konverzii

(Rím, Taliansko, 5. marca 2014) – Štúdium súčasného stavu kongregácie sa blíži k záveru. Počas otváracieho dňa 27. GK 3. marca podal don Pascual Chávez správu o svojich dvanástich rokoch v úrade hlavného predstaveného, čím zhrnul informácie hlavných radcov. Opísal svoju hlásenie ako „prehľad a pokiaľ možno aj víziu do budúcnosti“.

„Hodnotenie posledných dvanástich rokov úradu je vo všeobecnosti pozitívne… No celkovo neboli všetky ciele dosiahnuté naplno. Zmena mentality si vyžaduje dlhý čas. Musíme vytrvať a snažiť sa o kontinuitu,“ začal don Chávez.

Nastalo aj niekoľko osobnejších momentov: „V zhode so všeobecnými usmerneniami z 26. GK som sa pokúšal medzi spolubratmi podporiť hlbšiu znalosť dona Bosca a viditeľnejšiu a efektívnejšiu prítomnosť medzi mladými ľuďmi.“

Počas posledných šiestich rokov boli v programe vedenia identifikované tri oblasti: návrat k donovi Boscovi a nové čerpanie z jeho skúsenosti; urgentná potreba evanjelizácie; jednoduchý život a presun k novým hraniciam. V týchto oblastiach boli vytýčené konkrétne ciele, z ktorých mnohé boli do značnej miery dosiahnuté. A to nie je maličkosť pre kongregáciu, „ktorá je v súčasnosti prítomná v 132 krajinách sveta, najrozšírenejšia rehoľná kongregácia v Cirkvi a na svete. Hoci sa nevyhnutne hýbe rozličnou rýchlosťou na rozličných miestach.“

Kultúra povolaní, záväzok byť verní donovi Boscovi v službe mladým ľuďom, situácia povolaní a formácie a povolanie byť saleziánom koadjútorom – to sú témy a reálne situácie, ktoré si vyžadovali pozornosť vedenia kongregácie.

Správa bola zdôraznená videom, ktoré režíroval don Donato Lacedonio, vyrobili Don Bosco Missioni. Slúži ako kronika šesťročného obdobia, ktoré sa pomaly končí.

Ku koncu sa don Chávez vyjadril, že súčasné prostredie si vyžaduje pastoračnú zmenu. „Nie je to v zasáde administratívny alebo právny akt, ale pastoračná aktivita. Znamená to byť prítomní novým spôsobom kdekoľvek sme, viac odpovedať na potreby mladých ľudí a tiež byť prítomní v oblastiach, v ktorých ešte nepôsobíme a kde je naša prítomnosť potrebnejšia.“

Nakoniec povedal: „Potrebujeme sa naučiť umeniu zomierať a umeniu žiť, nechať tak, ču musí uhynúť, aby nové mohlo klíčiť, kvitnúť a priniesť ovocie. Je to práca Ducha, ktorý vymieňa naše srdce z kameňa a nahrádza ho srdcom z mäsa, obnovuje tvárnosť zeme. Musíme zvýšiť stávky a opovážiť sa hovoriť otvorene a jasne o tom, kým sme, čo chceme a čo si žiadame, bez umenšovania svojich požiadaviek alebo potrieb, ktorým čelíme.“

Správu, ktorá neslúži len ako pohľad na minulosť, ale aj prvá príležitosť odovzdania následníkovi, zakončil dlhý a vrelý potlesk.

2014 03 05 ANS GK sprava

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.