27. GK: súhrn práce tohto týždňa

(Rím, Taliansko, 21. marca 2014) – Saleziáni prítomní na 27. GK začali týždeň spomienkou na blahorečenie piatich mladých mučeníkov, odchovancov oratória v poľskej Poznani. Franciszek Kesy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski, Czesław Jóźwiak a Edward Kaźmierski boli zoťatí nacistami v Drážďanoch v roku 1942.

Poľské provincie oboznámili členov kapituly s históriou a svätosťou týchto mladých mužov a pripravili kultúrne podujatie, ktoré zahŕňalo uvedenie anglickej verzie knihy „Verní do konca. Piati mladí muži z oratória v Poznani, mučeníci druhej svetovej vojny.“ Kniha je výsledkom konferencie, ktorú organizovala saleziánska kongregácia a Inštitút národnej pamäti v roku 2012. Informácie o piatich mučeníkoch sú dostupné v šiestich jazykoch tu.

V pondelok 17. marca sa, ako zvyčajne na začiatku týždňa, prihovoril hlavný predstavený: „Je dôležité zachovať atmosféru pokoja, zdieľania, modlitby a práce, a urobiť všetkú prácu pred voľbami dobre. Tak budeme môcť zaistiť, že tento týždeň načas odsúhlasíme najurgentnejšie návrhy Právnej komisie, ktoré majú byť schválené Svätou stolicou, a skompletizujeme prvý návrh kapitulného dokumentu pred týždňom rozlišovania a volieb.“

Na sviatok sv. Jozefa, 19. marca, sa kapitulný program líšil od ostatných dní. Svätý Jozef je jedným z patrónov saleziánskej kongregácie a patrónom mnohých účastníkov 27. GK. Ráno predsedal svätej omši kardinál Tarcisio Bertone SDB. V homílii povedal, že Ježiš so svojou pozemskou rodinou prežíval status utečenca. Spolu so sv. Jozefom a Máriou bol prenasledovaný a vyhnaný. Bol teda blízko situáciám, v ktorých mnohí saleziáni dnes pracujú – venujú sa starostlivosti o utečencov a ponúkajú im nielen vzdelanie, ale aj stabilný domov. Pokračoval podobnosťou medzi rolou sv. Jozefa a prácou ako súčasťou saleziánskej tradície. V súčasnosti je táto podobnosť relevantnejšia, než predtým – pokračujeme vo výchove mladých prostredníctvom práce.

Poobede toho istého dňa sa členovia kapituly presunuli do Sixtínskej kaplnky na prehliadku a koncert liturgickej hudby venovaný spomienke na 450. výročie smrti Michelangela. Večer zakončili slovkom na dobrú noc, ktoré predniesol kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár.

Počas tohto týždňa vydala Saleziánska univerzitná knižnica knihu s názvom „Generálne kapituly zbožnej saleziánskej spoločnosti riadené donom Michalom Ruom.“ Autorom je don Graciliano González, člen Saleziánskeho historického inštitútu.

Pri príležitosti stého výročia smrti blahoslaveného Michala Ruu v roku 2010 boli vydané štúdie, ktoré analyzovali postavu dona Ruu, jeho formáciu, spoluprácu s donom Boscom, impulzy, ktoré rozvíjali saleziánsku kongregáciu vo svete, jeho spôsob riadenia, hlbokú spiritualitu. Popri týchto dokumentoch, ktoré saleziánom pomáhali lepšie chápať niektoré aspekty jeho života a práce, chýbal jeden dôležitý zdroj: generálne kapituly, ktorým predsedal. Prezentácia týchto dokumentov vrhne svetlo na kľúčové roky, počas ktorých sa saleziánska spoločnosť vyvíjala bezprostredne po smrti svojho zakladateľa.

Dnes, 21. marca, predstavili don Fabio Attard, radca pre pastoráciu mládeže a don Miguel Angel García z tohto oddelenia Referenčný rámec pre Saleziánske mládežnícke hnutie.

Z tohto dokumentu vyplýva, že spiritualita Saleziánskeho mládežníckeho hnutia sa zameriava na mladých ľudí, obzvlášť tých v núdzi. „Nie je to otázka dodatkov alebo zmien, ale skôr zmeny koncentrácie, na výchovu k viere. To je misia našej kongregácie. Musíme myslieť konkrétne o rôznych dielach a službách a ponúkať saleziánskym vychovávateľom, zasväteným i laikom, formáciu, ktorá ich pripraví na svoju misiu,“ povedal don Garcia.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.