27. GK – V záverečnom dokumente z GK súhlas s novou ekonomickou komisiou

Dokumenty z kapituly písali mnohé ruky – ruky všetkých členov kapituly, hoci rôznymi spôsobmi a rozličným podieľaním sa.

Redakčná komisia mala za úlohu zostaviť dokument a vziať do úvahy komentáre individuálnych členov a komisií. To bola pravdepodobne jedna z najťažších úloh.

Prítomní sa podieľajú mnohými spôsobmi, najmä predbežným hlasovaním. Členovia kapituly tiež často volia juxta modum (t.j. "schválené, ale nie úplne vyhovujúce") a potom sa podieľajú na diskusii, aby dokončili text.

Spoločná práca sa pomaly blíži k finále, no nie je to len záležitosť návrhu záverečného dokumentu. Právnej komisie, ktorá študovala viac než sto návrhov, urobila mnoho zásahov. Na každý návrh odpovedala a udala dôvody daného rozhodnutia.Mnoho návrhov uviedla do pozornosti celého zasadnutia a v utorok, 8. apríla, sa uskutočnila definitívna voľba.

Konala sa kvôli návrhu, ktorý žiadal od „hlavného predstaveného a generálnej rady, aby ustanovila „ekonomickú komisiu“, zloženú z nezúčastnených členov, saleziánov a nesaleziánaskych profesionálov, ktorí budú pravidelne spolupracovať s generálnym ekonómom“. Bude jednou z poradných rád – na svetovej úrovni – ktorú predpokladal článok 185 generálnych pravidiel.

Rozhodnutie sprevádza zoznam jedenástich úloh, ktoré budú zverené komisii vo svetle správy generálneho ekonóma členom kapituly.

Pred záverom generálnej kapituly budú mať jednotlivé regióny čas na to, aby sa zamerali na obdobie nasledujúcich šiestich rokov v daných regiónoch, provinciách a domoch. Kvôli tomu sa včera popoludní stretli regionálni radcovia s moderátorom a na druhom sedení s členmi kapituly.

Počas týchto záverečných dní kapituly sa bude hlavný predstavený zúčastňovať svätých omší každý deň s iným regiónom.

2014 04 10 ANS gk zaverdok

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.