27. GK – Večerné slovko dona Artimeho všetkým saleziánom, saleziánskej rodine a mladým (video)

(Rím, Taliansko, 14. apríla 2014) – Na záver posledného dňa 27. generálnej kapituly, v sobotu 12. apríla, hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime adresoval všetkým spolubratom na celom svete, saleziánskej rodine a mladým večerné slovko.

 

 

Prepis večerného slovka:

Don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca

Drahí moji bratia saleziáni, pred niekoľkými chvíľami sme ukončili generálnu kapitulu a uvažoval som, že najlepšie, čo môžem urobiť, je ponúknuť večerné slovko všetkým mojim bratom saleziánom vo svete, kdekoľvek sa nachádzajú.

Zdá sa mi to osobitne dobrá chvíľa, vzrušujúca, hlboko srdečná. Mysliac na to, čo prežívam v tejto chvíli, musím vám povedať s veľkou úprimnosťou, ktorú v sebe cítim, slová, ktoré som v týchto dňoch počúval od môjho predchodcu, deviateho hlavného predstaveného saleziánov,dona Pascuala Cháveza, keď som ho počul hovoriť, že to, čo má kongregácia najlepšie, sú saleziáni. Do hĺbky sa s tým stotožňujem a je to aj moje presvedčenie.

Drahí spolubratia, kdekoľvek ste, chcem povedať všetkým a každému: vďaka za váš život, vďaka za to saleziánske srdce, ktoré bije v každom z vás, vďaka za povolanie, ktoré žijete, cez prvé roky, vy mladší, alebo cez toľké desaťročia, vy starší, ktorí ma počúvate; vďaka, pretože to najlepšie, čo má kongregácia dona Bosca, je naozaj každý jeden salezián, každý z vás, každý spolubrat, aj na najvzdialenejších miestach tejto zeme. Z celého srdca ďakujem a objímam vás. Nech ma vnímate skutočne predovšetkým ako brata: brata, bratského priateľa, milujúce otca, aby som mohol stáť veľmi blízko každému z vás, a najmä vo chvíli, keď ma budete potrebovať.

V tomto mojom prvom večernom slovku  nemôžem zabudnúť na saleziánsku rodinu. My sme súčasťou našej saleziánskej rodiny. A preto hovorím, z celého srdca: cítim sa šťastný, že som súčasťou tohto veľkého stromu, ktorým je naša saleziánska rodina, kde s jedinečnosťou každej skupiny, lebo tak to má byť kvôli vlastnej charizme, ale máme spoločný kmeň, ktorým je tá nádherná charizma, ktorú Duch Svätý vzbudil v donovi Boscovi. Všetkým, moja úcta pre vaše saleziánske povolanie, za účasť na tejto veľkej charizme, a majme veľkú odvahu, lebo Cirkev a svet potrebujú našu charizmu.

A napokon, aby som zakončil, moje saleziánske srdce mi nedovolí nespomenúť mladých.Moji drahí mladí, mnohých z vás ešte nepoznám, ďalších nosím v srdci, pre to všetko, čo som s vami prežil, ale tieto nasledujúce roky nám umožnia stretnúť sa na najrôznejších miestach. A teraz vám to nehovorím len ako osoba hlavného predstaveného. Hovorím to v mene všetkých saleziánov a celej saleziánskej rodiny: vy mladí ste zmyslom nášho života, ste pasiou nášho života, máme vás radi, milujeme vás. Cíťte sa naozaj hlboko od nás milovaní, a pomáhajte nám byť lepšími a byť svätými.

Nech vás všetkých žehná don Bosco, a Mária Pomocnica, naša Matka, nech roztvorí svoje náručie, pre každého z mojich bratov saleziánov, pre celú našu saleziánsku rodinu a pre všetkých mladých. Dobrú noc.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.