27. GK – Vikárom hlavného predstaveného je don Francesco Cereda

(Rím, Taliansko 26. marca 2014) – Doterajší hlavný radca pre formáciu, momentálne aj regulátor 27. generálnej kapituly, don Francesco Cereda (63), bol zvolený za vikára hlavného predstaveného.

„Don Ángel, som rád, že môžem spolupracovať ako vikár hlavného predstaveného. Budem sa usilovať byť verným v tejto službe a s pomocou Márie Pomocnice prijímam,“ odpovedal na otázku o prijatí voľby.

Don Cereda sa narodil 6. marca 1951 vo Veduggio con Colzano, pri Miláne. Prvé sľuby zložil 16. augusta 1968, doživotné 14. septembra 1974. Za kňaza bol vysvätený 24. mája 1980. Bol formátorom ponovicov v severotalianskom Nave, až do roku 1987, kedy sa stal direktorom komunity a aj saleziánskej školy v Parme. Tam zároveň na štátnej univerzite dosiahol doktorát z matematiky. Po troch rokoch ako provinciálny radca bol roku 1993 vymenovaný za provinciála milánskej saleziánskej provincie. Potom bol v rokoch 1999 – 2002 predstaveným saleziánskej vizitatórie pri Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Na 25. generálnej kapitule, roku 2002, bol zvolený za hlavného radcu pre formáciu, a na nasledujúcej kapitule v roku 2008 bol v tejto úlohe potvrdený.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.