28.GK – Do komisií prichádzajú mladí, do pléna prvé návrhy

(Turín, 3. marca 2020) – Generálna kapitula sa už v pléne zaoberala aj prvými návrhmi. V pondelok 2. marca delegáti kapituly po dopoludňajších prácach v komisiách rokovali popoludní o prvých návrhoch z komisie pre právne otázky.

Z neformálnych rozhovorov o doterajšej práci v komisiách agentúra ANS uvádza niekoľko určujúcich prvkov:

– panuje veľmi rodinná atmosféra a ochota zapájať sa do rôznych typov služieb, rovnako panuje veľká vzájomná otvorenosť v počúvaní príspevkov jednotlivcov;- rozdelenie aj do subkomisií umožnilo väčšie a efektívnejšie zapojenie sa delegátov a pri pestrosti kontextov, v ktorých Kongregácia pracuje vo svete, sa uvažovanie a diskusie uberajú vždy smerom k najbližším šiestim rokom a k spoločnému hľadaniu toho, ku čomu Pán volá saleziánov: začína byť citeľné volanie po zmene;- protagonistami prvého pracovného dňa tohto týždňa boli samotní mladí – hostia GK – ktorí sa zúčastňujú prác v komisiách poznateľne menia atmosféru: „Prítomnosť mladých, nielen tu na kapitule, nám ukazuje cestu. Oni sú stredom, ako ovce pre pastiera, ktorý sa hýbe okolo nich, aby ich mohol lepšie pásť a chrániť. Mladí sú pre nás pokladom v poli…“

2020 03 03 28.GK ans-mladi

Popoludnie sa v pondelok začalo v pléne prezentáciu o mladých saleziánoch a ich sprevádzaní, dokument, ktorý schválil hlavný predstavený, predstavil kapitule doterajší hlavný radca pre formáciu don Ivo Coelho.

Následne komisia pre právne otázky predstavila prvé návrhy, usporiadané do 15 tém, ako ovocie vnímania všetkých príspevkov, ktoré prišli z provinciálnych kapitúl, od hlavnýh radcov i od jednotlivých spolubratov. V najbližších dňoch budú účastníci kapituly tieto návrhy podrobnejšie študovať v skupinách a komisiách.

V návrhoch ide o povahu a službu na centrálnej úrovni saleziánskej rodiny, spoločenskej komunikácie a misií; ďalšj sa týkajú dĺžky mandátu členov hlavnej rady a spôsobov ich voľby; tiež úlohy regionálnych radcov; usporiadania a pomenovania regiónov.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.