28.GK – Don Artime potvrdený ako hlavný predstavený saleziánov (+VIDEO)

(ANS, Turín 11. marca 2020) – Generálna kapitula saleziánov obnovila mandát hlavného predstaveného. Na ďalších šesť rokov bol opäť zvolený don Ángel Fernández Artime. Zvolený bol hneď v prvom skrutíniu.

2020 03 11 28.GK-artime-volby

Po zvolení don Artime pozdravil saleziánsku rodinu prostredníctvom videa.

Video v taliančine si pozrite na tomto linku na facebooku; slovenský preklad pozdravu:

Moja drahá saleziánska rodina, moji najdrahší spolubratia Saleziáni dona Bosca, pozdravujem vás niekoľko minút po tom, ako som bol znovuzvolený ako hlavný predstavený.Chcem pomyslieť na to, a silne verím, že Pán ma v tomto momente prostredníctvom spolubratov na generálnej kapitule žiada o túto službu.Chcem poslať všetkým v celom saleziánskom svete môj pozdrav a objatie, aj pozdrav celej generálnej kapituly, a dovolím si dať už teraz dve veľmi jednoduché usmernenia, ktoré nosím na srdci, pretože ide o to, čo sme silne prežili aj vďaka slovám od Svätého Otca a svedectvu mladých, ktorí boli pred časom medzi nami. Ide o toto:Moja drahá saleziánska rodina, najdrahší spolubratia SDB: mladí nás potrebujú! Mladí nám hovoria, že nás majú veľmi radi, že nás milujú, ale potrebujú našu prítomnosť; avšak osoby, mužov v našom prípade, ktorí môžu odovzdávať túto Božiu lásku; ktorí im môžu povedať: Boh ťa miluje. Myslím, že týchto šesť rokov musí byť silne poznačených týmto presvedčením. Musíme prinášať Boha mladým – a zároveň, ako som už toľko ráz povedal a budem to hovoriť po celom svete – osobitne tým najnúdznejším, najchudobnejším, vykorisťovaným, odmietaným. Vznikli sme pre nich!Všetkých vás srdečne objímam. A ako hovorieva pápež František, aj ja to potrebujem, vždy a osobitne v tejto chvíli: Modlite sa za mňa, modlite sa za nás. A ja vám sľubujem moju modlitbu v Pánovej prítomnosti.Ďakujem. Srdečný pozdrav, s láskou.

– – – – –

Don Ángel Fernández Artime má 59 rokov, narodil sa 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco, v Španielsku. Prvé sľuby zložil 3. septembra 1978, doživotné sľuby 17. júna 1984 v Santiago de Compostola, a za kňaza bol vysvätený 4. júla 1987 v meste León.

Pôvodom zo španielskej provincie León bol delegátom pre pastoráciu mládeže, členom provinciálnej rady a provinciálnym vikárom, od roku 2000 na šesť rokov provinciálom. V roku 2009 bol menovaný za provinciála južnej argentínskej saleziánskej provincie. Tam poznal aj kardinála z Buenos Aires, dnešného pápeža Františka.

Na predošlej 27. generálnej kapitule saleziánov bol 25. marca 2014 zvolený za hlavného predstaveného, rovnako ako teraz, hneď v prvom skrutíniu.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.