28.GK – Hlavná rada je kompletná, zvolili aj regionálov

(ANS, Turín 13. marca 2020) – Generálna kapitula saleziánov skompletizovala zloženie hlavnej rady na ďalších šesť rokov 2020-2026, keď zvolila aj hlavných radcov pre jednotlivé regióny.

Región Afrika a Madagaskar – Kamerunčan Alphonse Owoudou (50), doterajší predstavený vizitatórie Tropická rovníková Afrika (ATE); narodil sa 30. apríla 1969, noviciát absolvoval v Togu, prvé sľuby zložil 9. augusta 1997 v kamerunskom Yaoundé, tam bol vysvätený za kňaza 11. júla 1999. Viedol postnoviciát v Lomé, dosiahol doktorát z psychológie na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme.

2020 03 13 28.GK regionali-afrika

Latinská Amerika – Argentínčan don Gabriel Romero (48), doterajší provinciál z provincie Argentína-Sever (ARN); narodil sa 10. septembra 1971 v San Miguel de Tucumán, saleziánom sa stal 31. januára 1991, kňazom 11. decembra 1999. Je profesorom filozofie a výchovných vied so zameraním na pastoráciu mládeže, zúčastnil sa aj na 27.GK.

2020 03 13 28.GK regionali-juznaamerika

Stredná a severná Amerika – Mexičan don Hugo Orozco Sánchez (51), doteraz provinciál v Mexiko-Guadalajara; narodil sa 30. júna 1968 v San Luis de Potosí, saleziánom sa stal 16. augusta 1989 a kňazom 15. marca 1997. Bol delegátom pre pastoráciu mládeže i pre formáciu.

2020 03 13 28.GK regionali-strednaamerika

Južná Ázia – Ind don Michael Biju (49), doterajší provinciálny radca provincie India-Guwahati; narodil sa 20. mája 1970 v Idukki, noviciát absolvoval v Šillongu, prvé sľuby zložil 20. marca 1988; kňazom sa stal 30. júla 2000. Dosiahol doktorát z morálnej teológie a master z bioetiky, v rokoch 2011-2017 bol vedúcim saleziánskeho teologického študentátu Ratisbonne v Jeruzaleme.

2020 03 13 28.GK regionali-juznaazia

Východná Ázia a Oceánia – Vietnamčan don Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc (64), doteraz pracujúci na oddelení pre misi (nie je členom GK, nie je prítomný); narodil sa 2. novembra 1955 v Quang Ngai, saleziánom sa stal 15. augusta 1974. Kňazskú vysviacku prijal 9. septembra 1995 v Spojených štátoch. V rodnej provincii bol provinciálnym radcom pre formáciu.

2020 03 13 28.GK regionali-oceania

Severná a stredná Európa – Poliak don Roman Jachimowicz (52), doterajší predstavený provincie Poľsko-Piła (PLN); narodil sa 13. novembra 1967 v Gorzów Wielkopolski, prvú sľuby zložil 22. augusta 1987 a kňazstvo prijal 25. mája 1995 v meste Lad. Bol aj delegátom Exallievov, hovorí nemecky a rusky.

2020 03 13 28.GK regionali-europa-CN

Stredomorie – Španiel don Juan Carlos Pérez Godoy (60), končiaci provinciál provincie Španielsko-Svätý Jakub starší (SSM); narodil sa 5. novembra 1959, prvé sľuby zložil 8. septembra 1978,, kňazstvo prijal 5. júna 1987. V už rzušenej provincii Sevilla bol delegátom pre pastoráciu mládeže, vikárom i provinciálom.

2020 03 13 28.GK regionali-stredomorie

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.