28.GK – Novým vikárom hlavného predstaveného je don Stefano Martoglio

(ANS, Turín 12. marca 2020) – Na ďalších šesť rokov bude vikárom hlavného predstaveného saleziánov don Stefano Martoglio, doterajší hlavný radca pre región Stredomoria.

2020 03 12 28.gk volba-vikara

Don Stefano Martoglio sa narodil 30. novembra 1965 v Turíne, v roku 1984 vstúpil do noviciátu v Pinerole a 8. septembra 1985 zložil v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne prvé sľuby. Za kňaza bol vysvätený tiež v Turíne 11. júna 1994.

Pôsobil v Pinerole, v Turíne na Valdoccu, v roku 2004 sa stal direktorom materského domu saleziánov na Valdoccu. V roku 2008 bol menovaný za predstaveného turínskej saleziánskej provincie. Na predošlej generálnej kapitule bol zvolený za hlavného radcu pre región Stredomoria.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.