28.GK – O práci kapituly hovorí sekretár Saimy Ezhanikatt

(Turín 2. marca 2020) – „V komunite je potreba jednoduchých slov, spolu so skúsenosťou konkrétneho života a najmä mnoho priateľstva a vzájomného počúvania: takto sa dá prísť k srdciam osôb,“ povedal turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia vo svojej homílii v sobotu 29. februára pri eucharistii pre generálnu kapitulu.

„Panuje intenzívna sústredená atmosféra, tvorivý prístup, mnoho pochopenia pre presuny a nevyhnutné nepohodlie, ale spätná väzba tohto prvého obdobia kapituly je absolútne pozitívna. Diskusia o správe hlavného predstaveného a jeho odpovede boli perfektné a príkladné,“ hovorí don Saimy Ezhanikatt, segretár kapituly.

2020 03 02 28.GK-sekretar-hodnoti-1

Práca v pozadí kapituly zahŕňa – na plný úväzok – technikov pre spravovanie digitálnej siete pre všetky formy komunikácie, prekladateľov, zabezpečovanie ubytovania a stravovania, liturgie. Tím pre komunikáciu zabezpečuje cez digitálne možnosti spojenie Valdocca s každým miestnym Valdoccom v celej Kongregácii.

„Komisie a subkomisie vznikli veľmi rýchlo a hneď sa dali do práce,“ pokračuje don Ezhanikatt. Komisie boli vytvorené podľa jazykových oblastí a rozdelené, podľa potreby, na subkomisie, aby sa umožnila čo najlepšia diskusia. Jediná trochu iná komisia bola zostavená pre právne otázky, z ktorých niektoré sú urgentné a nemajú jednoduché riešenie.

Prirodzene panujú veľké očakávania ohľadom týždňa volieb od 16. do 21. marca, keďže to môže znamenať veľmi veľa v chápaní ďalšieho zamerania Kongregácie.

2020 03 02 28.GK-sekretar-hodnoti-2

„Cirkev sa nemôže uspokojiť s čakaním na mladých, ale musí ich hľadať a stretať tam, kde sú, musí otvárať dvere a ísť mladým v ústrety, odolávajúc aj kultúrnej, spoločenskej, mediálnej či digitálnej búrke… v novom svete, kde mladí žijú ako ryby vo vode,“ zhrnul arcibiskup Nosiglia myšlienky, ktoré podnietil pápež František a ktoré panujú aj medzi účastníkmi GK.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.