28.GK – Opatrenia vzhľadom na koronavírus

(Turín 6. marca 2020) – V stredu 4. marca vydal premiér talianskej vlády Giuseppe Conte osobitný dekrét platný pre územie Talianska o opatreniach vzhľadom na šíriaci sa koronavírus.

Podľa dekrétu premiéra Conteho sú do 15. marca v celom Taliansku uzavreté všetky školy a univerzity; futbalová súťaž sa bude jeden mesiac konať bez divákov, do 3. apríla sú zastavené tiež všetky hromadné podujatia. Turínska arcidiecéza do 15. marca zastavuje všetky pastoračné a formačné aktivity, okrem slávenia liturgie a pôstnych modlitbových momentov pri dodržaní ustanovení dekrétu Conte.

Po tejto komunikácie zo strany štátnych orgánov boli prijaté niektoré opatrenia aj na úrovni 28. generálnej kapituly saleziánov. Rozhodnutím hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho všetku komunikáciu od 5. do 15. marca poskytuje jedine informačná komisia 28. generálnej kapituly, prostredníctvom agentúry ANS. Čo znamená, že ďalšie správy o kapitule budeme prinášať hneď, ako ich sprístupní táto agentúra.

2020 28.GK-infoANS

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime ešte 24. februára pri modlitbe k Pomocnici kresťanov a udelení osobitného požehnania v tento deň, dal každému účastníkovi kapituly medailón Panny Márie s dôverou v jej príhovor a ochranu aj v tejto situácii.

Účastníci 28.GK sa necítia bezprostredne ohrození, keďže tvoria uzavretú skupinu, pritom sa však prispôsobujú opatreniam, aby napomohli obmedziť šírenie vírusu.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.