28.GK – Práce v skupinách chcú ukončiť do volieb, tie budú od 16. marca

(ANS, Turín 28. februára 2020) – Kapitula vstúpila do fázy plného pracovného nasadenia. Štyri pracovné skupiny, do ktorých sú rozdelení účastníci kapituly, budú postupne študovať tému z rôznych uhlov, pričom východiskom je pracovný dokument; naformulované návrhy sa následne predstavujú všetkým na spoločnom zasadnutí GK. Napokon sa o tom bude hlasovať.

2020 02 28 28.GK-prace1

Štyri skupiny budú pracovať na troch bodoch témy postupne, začína sa prvým – „Priorita saleziánskeho poslania medzi mladými“. Metódou práce je rozlišovanie, v troch krokoch: rozpoznať, interpretovať, vybrať.

Prirodzenosť duchovného rozlišovania v sebe zahŕňa disciplínu osobného prístupu i prístupu skupiny k jednotlivým krokom procesu, vrátane slobody vyjadrovania myšlienok, aby samotný pracovný proces šiel viac do hĺbky a aby bol plodný.

2020 02 28 28.GK-prace2

Centrálna komisia zabezpečuje aj sledovanie kalendára prác GK. Štyri skupiny majú odovzdať príspevok k prvej časti témy v pondelok 2. marca popoludní. V kalendári prác sa berie do úvahy, žeby bolo vhodné ukončiť prvú fázu prác na troch častiach témy do soboty 14. marca, keďže v nasledujúcom týždni od pondelka 16. marca je v programe voľba hlavného predstaveného a členov hlavnej rady. Pracovná skupina by tak mohla mať dostatok času na formuláciu záverov, o ktorých by GK mala následne celý týždeň (po voľbách) diskutovať.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.