28.GK – „Príležitosť obnoviť apoštolské a misionárskej nadšenie“

(ANS, Turín 22.februára 2020) – Po prvom týždni prác, ktorý bol kvázi prípravou samotnej kapituly, bola v sobotu 22. februára dopoludnia 28. generálna kapitula saleziánov oficiálne otvorená.

FOTOGALÉRIA ¦ Slávnostnú svätú omšu v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov – v priamom prenose na facebook-u agentúry ANS – predsedal kardinál João Braz de Aviz, prefekt vatikánskej kongregácie pre zasvätených. O 10.30 sa potom všetkých 242 delegátov kapituly a ďalší pozvaní hostia zhromaždili v sále veľkého divadla Valdocca a vzývaním Ducha Svätého začali samotné otváracie zasadanie. Medzi prítomnými hosťami boli aj traja saleziánski kardináli Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, Tarcisio Bertone a Ricardo Ezzati a ďalší biskupi.

2020 02 22 28.GK otvorenie1

Najprv prečítali niektoré pozdravy – primátorky Turína, ktorá sa zúčastnila na svätej omši ale pre ďalší pracovný program nemohla zostať na otváracom zasadnutí, a turínskeho arcibiskupa, ktorý bude hosťom kapituly v sobotu 29. februára. Nasledovali pozdravné príhovory zástupcov saleziánskej rodiny. Generálna matka Dcér Márie Pomocnice Yvonne Reungoat vyjadrila najprv vďačnosť hlavnému predstavenému za animáciu saleziánskej rodiny v ukončenom šesťročí a potom podčiarkla dôležitosť kapituly: „Sú to vzácne príležitosti na oživenie apoštolského a misionárskeho nadšenia, ktoré sýtilo začiatky saleziánskej rodiny a ktoré sa dnes usilujeme prežívať.“ Pripomenula tiež slová pápeža Františka o identite saleziána, ktoré predniesol pri návšteve na Valdoccu a v ktorých, ako podčiarkla matka Reungoat, istým spôsobom pápež už dal odpoveď na hlavnú tému kapituly – Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých.

2020 02 22 28.GK otvorenie2

Pred kapitulou potom predniesol svoj príhovor aj pán Renato Valera, prezident prvotného Združenia Márie Pomocnice. Následne kardinál João Braz de Aviz nielen pozdravil 28.GK ale tiež načrtol cirkevný kontext, v ktorom sa kapitula uskutočňuje a výzvy súčasnosti pre zasvätený život.

Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime potom oficiálne vyhlásil kapitulu za otvorenú a predniesol otvárací príhovor.

ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.