28.GK – Sme na Valdoccu, sme z Valdocca

(ANS, Turín 17. februára 2020) – „Sme na Valdoccu, sme z Valdocca“, zaznievalo nielen ako tvrdenie ale ako privítanie saleziánov účastníkov 28. generálnej kapituly, ktorí sa v sobotu schádzali do Turína na Valdocco. Týmito slovami ich vítal aj regulátor kapituly don Stefano Vanoli na večernom slovku v sobotu 15. februára v Bazilike Márie Pomocnice, deň pred začiatkom 28.GK. Kapitula potrvá symbolických biblických sedem týždňov, aby ponúkla odpoveď na otázku: Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých. Záver sa predpokladá v sobotu 4. apríla.

FOTOGALÉRIA SOBOTA 15.2. ¦„Tu, kde je miesto nášho začiatku (taliansky origine), tu je aj miesto našej originality,“ povedal don Vanoli. Konanie generálnej kapituly sa vrátilo na Valdocco po 62 rokoch.

Spolu 242 členov 28.GK (medzi nimi aj členovia hlavnej rady a hlavný predstavený i jeho predchodca) pochádza zo 66 národov a zastupujú 130 krajín, kde Saleziánska spoločnosť pôsobí. Na jeden týždeň sú pozvaní aj mladí a laickí spolupracujúci.

FOTOGALÉRIA NEDEĽA 16.2. ¦ Najpočetnejšie sú zastúpené regióny Stredná a severná Európa, Južná Ázia a Stredomorie, pričom tri najpočetnejšie zastúpené národy sú: India 31 členov kapituly, Taliansko 19 a Brazília 12 účastníkov 28.GK.

2020 02 17 28.GK-uvod

V prvom týždni od pondelka 17. februára sú na programe predstavovania stavu Kongregácie podľa sektorov poslania a podľa regiónov – v zodpovednosti jednotlivých radcov hlavnej rady, v utorok 18. februára pokračujú prezentácie až po zhŕňujúcu správu hlavného predstaveného o stave Kongregácie (v priamom video prenose na facebook-u agentúry ANS).

ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.