28.GK – Správa o stave Kongregácie (+VIDEO)

(ANS, Turín 19. februára 2020) Po prezentáciách členov hlavnej rady v utorok 18. februára podveťčer si vzal slovo hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Prvý raz v dejinách Kongregácie bola správa o stave Kongregácie vysielaná naživo na facebooku, aby mali možnosť sledovať ju mnohí ďalší saleziáni a členovia saleziánskej rodiny. Slová hlavného predstaveného sú aj ovocím mnohých skúseností zažitých pri osobných stretnutiach počas šesťročia – stretnutia s vyše trinásťtisíc spolubratmi. „Aký je stav našej milovanej Kongregácie?“, vyslovil na úvod prezentácie otázku don Artime.

2020 02 19 28.GK sprava-o-stave-1

„Znížila sa viditeľnosť a vierohodnosť nášho zasväteného života: je to slabá stránka a tiež neustála výzva, ktorej treba čeliť s vierou a odvahou: vyše 400 novicov začína každý rok saleziánsky život a je to dar, ktorý potvrdzuje, že naša Kongregácia nestratila vernosť,“ vyjadril hlavný predstavený.

Na záver predošlej 27. generálnej kapituly boli dané úlohy (patriť viac Bohu, bratom a mladým) a tieto úlohy boli prijaté a prešli sme určitú cestu.

Kongregácia je naďalej misionárskou v rôznych kontextoch, kde je prítomná: kde je kresťanstvo v menšine, napr. v prostredí islamu alebo budhizmu, alebo tam, kde je prítomnosť už upevnená, ako napr. v Amazónii. V tejto realite existuje 47 komunít s 245 spolubratmi. Misionárske povolanie môže rásť v ochotnej solidarite medzi provinciami, výmenou spolubratov.

„Ako saleziáni sme naďalej vychovávateľmi a evanjelizátormi mladých“: uprednostňujeme evanjelizáciu, je viac pozornosti pre sprevádzanie, zapájame viac aj rodiny.

„Ako Kongregácia sa cítime živou súčasťou Cirkvi, v jednote s pápežom Františkom, vždy pripravení prijať jeho ukazovatele, ako to bolo zjavné pri nedávnych Synodách o rodine a o mladých.“

Mnohoraké a početné úsilia vidieť tam, kde je silný fenomén migrácie alebo realita utečencov a migrantov.

Toto všetko nech nadobúda viac konzistentnosti, aby saleziáni animovali vždy viac výchovné komunity s laikmi a ďalšími členmi saleziánskej rodiny.

2020 02 19 28.GK sprava-o-stave-2

Nechýbajú ani provokácie a výzvy.

Predovšetkým formácia: aby sme posilnili a zväčšili saleziánsku charizmatickú identitu počas rokov základnej formácie, a nezabudli na to ani v ďalších rokoch života.

Treba trvalo prijímať výzvy mladých, keď žiadajú najmä o prítomnosť a sprevádzanie: „Kráčajte s nami, potrebujeme vašu prítomnosť“ – bolo nám pripomenuté.

Treba tiež pokračovať v sprevádzaní tých, ktorí majú úlohu riadenia, najmä provinciáli a ich vikári.

Slová povzbudenia adresoval hlavný predstavený aj pre situácie, keď treba pokračovať vo vernosti po období aj ťažkých momentov a utrpenia, a dnes je Kongregácia viac očistená, silnejšia, pokojnejšia.

Kongregácia neustále rastie aj v ekonomickej solidarite, najmä aby čelila mnohým situáciám, kde je ťažko žiť normálny život a zabezpečiť náklady pre formáciu. Prozreteľnosť a mnoho dobrodincov nechýba.

Najchudobnejší mladí, zdieľanie poslania s laikmi, aktívna prítomnosť v digitálnom prostredí sú výzvy, nad ktorými ešte bude 28. generálna kapitula uvažovať.

V dňoch tohto týždňa budú ešte členovia 28.GK pokračovať v uvažovaní, modlitbe a diskusii v regionálnych skupinách ohľadom obsahov správy o stave Kongregácie.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.