3. deň deviatnika: Pán s tebou

Pri týchto slovách nemôžeme nemyslieť na to, že vyjadrujú zmysel nášho kresťanského života. Je to Božia vôľa pre nás, aby toto bola realita = Pán s nami. Pán pri nás. Chceli by sme, presvätá Panna, túto realitu zakusovať aj my, dnes.

Don Bosco učil mladých často myslieť na to, že Boh je tu, že je s nami, že nás vidí. Keď učil chlapcov s dôverou ti hovoriť slová Zdravasu, vedel, že sa takto aj oni priblížia k tejto realite. Lebo keď je Pán s tebou, a my sme počas Zdravasu pri tebe, ty si most, ktorý nás približuje do Božej blízkosti.

Svätý Ján Pavol II. to dobre vedel – cez Máriu k Ježišovi. Modliť sa miernym, pokojným hlasom „Pán s tebou“, modliť sa to 50-krát pri ruženci, alebo aspoň trikrát pri Anjel Pána, vťahuje naše duše do Božej blízkosti, cez teba, Ježišova Matka. Žiť s Pánom, byť s ním… dopraj nám, aby aspoň vo chvíli Zdravasu to bola aj naša realita.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.