3. deň deviatnika: Vždy so svojím ukrižovaným Spasiteľom

V roku 1946 arcibiskupské gymnázium, kde učil don Titus, dostalo komunistického riaditeľa, ktorý zakazoval žiakom nosiť náboženské znaky a tiež dal sňať kríže z tried. Don Titus spolu s iným laickým učiteľom, profesorom Bakošom, v noci vrátili kríže do tried. Pri opätovnom snímaní krížov prof. Bakoš a don Titus protestovali a za to boli zo školy prepustení. Don Titus, podľa svedectva jeho sestry, povedal mame: «Som služobník Krista a ak ho nemám mať na svojom pracovisku, na takej škole nemám čo robiť.»

Vážme si kríž, nech je nám znakom a silou jeho prítomnosti. Nech stále slúžime jemu, nech máme neustále pred očami kríž – znak jeho lásky k nám.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.