30 mladých úspešne zložilo skúšky z animátorstva

(Krompachy, Liptovská Štiavnica, 10. apríla 2013) – Záverečný kurz školy pre animátorov privítal spolu 30 animátorov v Krompachoch a Liptovskej Štiavnici. Témou posledného kurzu je pochopiť hodnotu malého spoločenstva (skupiny) v našom saleziánskom prostredí.

To, že pracujeme v malej skupine (stretku), nie je vôbec náhoda! Pozreli sme sa na korene spoločenstva a začali sme Svätou Trojicou, Ježišom a spoločenstvom apoštolov, inšpirovali sme sa aj Jankom Boscom a Spolkom veselosti a nezabudli sme ani na Družinu Nepoškvrnenej. Všetko sú to spoločenstvá, z ktorých môžeme ako animátori čerpať inšpirácie aj do našich spoločenstiev (napr. normy a pravidla, ako vznikajú skupiny a vyvíjajú sa, čo znamená zrelosť skupiny a mnohé iné). Dôležitou súčasťou kurzu bolo aj pochopenie mojej úlohy animátora v takomto malom spoločenstve – zamerali sme sa na vedenie ľudí a skúsili sme si rôzne reakcie na problematické situácie, ktoré sa v skupine môžu vyskytovať. Navzájom sme sa obohatili našimi skúsenosťami, hľadali sme odpovede na otázky. Sobotný večer patril naozaj téme spoločenstvo – ako správne spoločenstvo sme sa zabávali a súťažili až do neskorej noci.

A v nedeľu prišiel obávaný deň D. záverečné opakovanie a hodnotenie – skúšky. Kreatívna forma skúšok bola ocenená viacerými účastníkmi, a preto mnohé obavy zo skúšania nahradila snaha pochopiť a odovzdať kvalitu obsahov všetkých kurzov. Školitelia sa opäť presvedčili, že naši animátori sú skúsení, flexibilní, neboja sa prijať výzvu a dokážu ísť na podstatu. Kurz sme ukončili najlepšie ako sme vedeli a mohli – svätou omšou, ktorá bola poďakovaním a zároveň prosbou, aby sme ako animátori odovzdávali tejto zeme soľ, ktorú tak veľmi potrebuje. Pretože vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? (Mt 5,13)

Informovala: Soňa S.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.