30. výročie prvej rehoľnej profesie

(Žilina, 18. augusta 2022) – V predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie si v Žiline skupinka saleziánov pripomenula svoje 30. výročie prvej rehoľnej profesie. Hoci sa vzhľadom na rozličné programy nepodarilo zosúladiť všetkých, ktorých sa toto výročie týkalo, predsa len sa väčšine podarilo stretnúť.

Stretnutie sa nieslo v listovaní kroniky z noviciátu, v spomienkach na spoločne prežité niektoré formačné fázy a aj v zdieľaní tridsaťročnej cesty zasvätenia z pohľadu jednotlivých spolubratov. Pri sv. omši, v deň slávnosti, spoločne ďakovali za dar povolania a vernosti, za dar saleziánskej rodiny a zároveň si spoločne obnovili svoju rehoľnú profesiu. Stretnutie zavŕšili prečítaním všetkých 82 slôh „hymnu“ z noviciátu a chutným obedom, ktorý pripravili saleziáni spolupracovníci z Bánovej.

JS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.