5. deň deviatnika: A požehnaný je plod tvojho života – Ježiš

Medzi chvíľou, kedy Alžbeta vyriekla tieto slová, a momentom, keď sa ich modlíme my, sú vložené slová Ježiša na Kalvárii: Žena, hľa, tvoj syn. Sväté Máriino materstvo nie je úpenlivo zamerané len na starostlivosť o jej syna Ježiša. Ona je tá, ktorá – pretože Ježiš je požehnaný – môže venovať svoju plnú pozornosť tým, ktorých jej Syn vykúpil a urobil svojimi bratmi. Ona môže akoby povedať: Pretože je Ježiš je požehnaný, preto sa o neho vôbec nebojím a teda ty si prvý na rade a budem sa ti plne venovať dovtedy, dokedy ma budeš potrebovať.

Modliť sa tieto posledné slová prvej časti – vyznávať túto štvrtú výsadu, je tak trochu ako nedočkavosť. Lebo naše srdce sa už už ponáhľa prosiť, ako dieťa svoju mamu.

Aký vznešený, krásny, požehnaný je tvoj Syn, Mária. Toto vyznanie nech vo mne zapaľuje túžbu už už ťa prosiť, odovzdať sa ti do starostlivosti… ako dieťa.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.