5. deň deviatnika: DIAMANT MIERNOSTI

Sebaovládanie, vyváženosť, miernosť

26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní

Sen dona Bosca nás varuje: Namiesto Miernosti: Maškrtnosť a zmyselnosť.

Hodnota diamantu

Miernosť je čnosť, ktorá krotí príťažlivosť pôžitkov, zaisťuje pevnú vôľu pri ovládaní inštinktov a dáva schopnosť vedieť vyvážene používať materiálne dobrá. Môžeme povedať, že miernosť je čnosť, ktorá nám pomáha žiť skromne, čo zároveň znamená žiť umiernene a kontrolovane v každej veci. Čarovné slovíčko, ktoré nám pomáha prežívať miernosť, je „vyváženosť“. Pre svoj život ju veľmi potrebujeme. Mierny je ten, kto nezahadzuje jedlo, neopíja sa, neberie drogy atď. Mierny človek sa vie ovládať: vášne mu neovládajú ani rozum, ani vôľu, ani srdce. Miernosť je neodmysliteľná, aby bol človek skutočne človekom. Naopak, ak sa nechá zviesť vášňami, stane sa z neho obeť, zrieka sa používania rozumu. Ak zvlášť nejaký mladý človek chce dosiahnuť túto vyváženosť, musí na sebe poctivo pracovať a osobitne bedliť nad svojím správaním. Treba si osvojiť schopnosť mať „zdravý rozum, zmysel a mieru“ v každej veci.

A čo hovorí Božie slovo?

A keď niekto spravodlivosť miluje: Ona spôsobuje čnosti, lebo ona vyučuje miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a pevnej odvahe, od ktorých nič užitočnejšieho nieto v ľudskom živote. (Múd. 8, 7)

Riziká a pokušenia

Don Bosco spoznal, že ak mladému človeku chýba sebaovládanie, tak je v jeho živote neporiadok. Vo sne vidí nápis „Maškrtnosť a zmyselnosť“, ktorý zodpovedá nedostatku miernosti. Dnes sa mnohí riadia len subjektivizmom, ktorý robí život a vzťahy nevyváženými, lebo platí: „Všetko mi je dovolené“: neviazanosť, neporiadok, pažravosť, zmyselnosť… Ako objaviť radosť žiť v pokoji a mať v poriadku všetky vzťahy?

– Predovšetkým mať poriadok v každej činnosti a prehodnotiť ju. – Kontrolovať pohľady, chuť a zmysly.- Poznať veľmi dobre riziká a dôsledky každodenných rozhodnutí nezriadeného života.- Naučiť sa zapierať v jedle, v pozeraní filmov, v používaní mobilu, internetu…- Nájsť si dostatočný priestor a čas na rozhovory v rodine a na jedlo. – Dobre si naplánovať čas.

Povzbudenie od dona Bosca: „Miernosť je požehnaná od Pána a prospieva inteligencii a telesnému zdraviu.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.