5. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – TEBE DOVERUJEME

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária, úplne jej dôverujeme a odovzdávame sa

„Ak ju budeš nasledovať, nezablúdiš, ak sa k nej budeš modliť, neprepadneš zúfalstvu,
ak budeš na ňu myslieť, nezablúdiš. Ňou podporovaný nepadneš, pod jej ochranou sa nebudeš báť, ak ťa povedie neunavíš sa, s jej dobrotivosťou prídeš do cieľa … “
Týmito slovami svätého Bernarda vyznávame, že Mária je Bohom vyvolená rozdávateľka všetkých milostí.

Komentár hlavného predstaveného

Moji milovaní, základ pravej úcty k Márii leží pri počiatkoch našej viery. Keď sme prijali milosť krstu, boli sme ponorení do Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Patríme Ježišovi, sme mu zasvätení prostredníctvom Máriinho „áno“ Božiemu dielu.

Odovzdávať sa Ježišovi cez Máriine ruky znamená napodobňovať gesto nebeského Otca, ktorý nám cez Máriu dal svojho Syna a naďalej cez ňu rozdáva svoje milosti. Toto zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu sa rovná odovzdaniu našich skutkov do jej rúk. Uznávame, že je naša zástankyňa a pomocníčka u Ježiša.

Učme sa od mamy Margity, ktorá radila donovi Boscovi, aby patril celý Márii a aby sa jej úplne zveril. Ak sa úplne odovzdáme Márii, zbavíme sa túžby vlastniť a byť príliš ustráchaní, ona nám odpovie nekonečnou štedrosťou a dá nám oveľa viac, než si dokážeme predstaviť.

Tento akt sebadarovania sa Márii je zároveň cvičením sa v láske k blížnemu, keďže Mária je akoby „zásobáreň“ všetkého, čím sme a čo robíme. Je to spôsob, ako žiť svoj život v úplnej závislosti a zverení sa s vedomím, že Ona ako Pomocnica kresťanov nás nikdy neopustí.

Výrazný príklad tohto úplného spoľahnutia sa na Máriu nám dal svätý Ján Pavol II., ktorého biskupské heslo bolo „Totus Tuus“ (Celý Tvoj), čo poukazuje na jeho úplné zasvätenie sa Márii. Tento vzťah s Máriou prežíval ako úplnú závislosť od nej, bez ktorej by nemohol nič dosiahnuť. Jeho život bol mimoriadnym príkladom toho, ako môže táto oddanosť Márii hlboko ovplyvniť chod dejín.
Preto prosíme Máriu Pomocnicu kresťanov, našu nebeskú Matku, aby nám pomáhala na ceste viery, aby sme sa jej mohli odovzdať s úplnou dôverou.

Svedectvo

Al-Ifrad Omar Lincoln a Gebramel Garay, Filipíny – nájdete vo videu (05:26)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, Matka Cirkvi,
mocná pomoc tých, ktorí v teba dôverujú a žijú v duchu hesla „Celý Tvoj“
a nás všetkých, ktorí sme sa krstom stali deťmi v Synovi,
úplne Ti odovzdávame svoj život.
Daj nám pochopiť ľudské čnosti, ktoré ťa urobili veľkou v Božích očiach a urob nás schopnými napodobňovať ťa.
Nikdy nás neopúšťaj, najnežnejšia Matka.
Pomáhaj nám a sprevádzaj nás na našej ceste viery, niekedy otrasenej skúškami náročných dní.
Dôverujúc v tvoju pomoc, vkladáme všetky naše diela do tvojich rúk.
Buď vždy našou zástankyňou a prihováraj sa za ľudstvo u Otca.
Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.