6. deň deviatnika: Spolu s Máriou na cestu odvážneho svedectva

7. apríla 1951 sa začína tretia ilegálna výprava, ktorá sa skončila zatknutím väčšiny jej členov i samotného dona Titusa. Z tretej výpravy sa zachránili iba niektorí. Don Titus bol chytený, spolu s donom Dermekom. Vojaci ich obkľúčili z troch strán. Podľa svedectva dona DermekaTitus sklonil hlavu a povedal: Panna Mária, čo teraz? Nasledovali kruté výsluchy a mučenie, napokon odsúdenie na dlhé roky väzenia. To bola cesta, ktorou ho viedol Otec a na ktorej mu pomáhala jeho Matka Mária.

Učme sa dôverovať Otcovi a utiekať sa k Márii vo všetkých našich ťažkostiach a námahách. Pomocou jeho milosti je možné prekonať všetko.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.