62 dievčat zažilo kúsok sveta na saleziánskom dievčenskom tábore

(Planinka, 19. júla 2013) – Začiatok leta znamenal pre 51 dievčat a 11 animátoriek z bratislavského saleziánskeho strediska na Mamateyovej týždeň na dievčenskom tábore, ktorý sa niesol v znamení myšlienky „Zaži svet a svet zažije Teba!“. Vďaka bohatému programu mali jeho účastníčky možnosť nahliadnuť do rôznych krajín a kultúr.

Prvý deň letných prázdnin zanechali dievčatá luxus pripojenia na internet i signál mobilných operátorov, aby získali nové zážitky spojené s pobytom v prírode. Počas piatich dní na Planinke (neďaleko Dechtíc) spoznali cez video rozhovory ľudí z viacerých kontinentov. Boli v Amerike, kde opekali marshmallows, v Afrike si dievčatá vyrábali hudobné nástroje a šatky, vyjadrovali modlitbu tancom. V Číne zažili cenzúru, ale sa aj okúpali a prešli nemalý kus cesty po Veľkom čínskom múre. V Európe si mohli vyskúšať nástrahy nekontrolovanej slobody a nakoniec navštívili Izrael, kde zistili, že v jednote je sila.

Okrem mnohých zaujímavých hier a aktivít mali každý deň aj špeciálnu svätú omšu, prostredníctvom ktorej mohli zažiť život kresťanov v iných krajinách. Niekedy to znamenalo prejsť dlhú trasu do kostola, inokedy sa zhromaždili v malej miestnosti v utajení alebo si museli privstať kvôli strachu zo zajatia.

Každý deň zažili kúsok sveta, aby aj oni mohli ukázať svoje talenty a nechať svetu zažiť seba.

 

Zdroj: www.mamateyka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.