7. deň deviatnika: DIAMANT CHUDOBY

Postoj dôvery a jednoduchosti srdca

28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni

Sen dona Bosca nás varuje: Chudobu vystriedalo: Spať, obliekať sa, jesť a piť, disponovať peniazmi.

Hodnota diamantu

Dušou chudoby je vnútorný postoj podobný pokore, dôvere a jednoduchosti. Všetci sme povolaní stotožňovať sa s chudobným Kristom a pestovať v sebe vnútorné nastavenie chudoby, solidarity, služby a sociálnej angažovanosti. Obraz chudoby by sa dal vyjadriť ako vyprázdnenie seba samého, aby sme mohli byť naplnení Tým, ktorý je naším bohatstvom. Tak ako to urobila Panna Mária, ktorá v modlitbe Magnificat pokladá samu seba za malú a chudobnú, a práve preto jej Boh urobil veľké veci. Byť dnes chudobný znamená žiť v skromnosti. Znamená to žiť tak, že počítam s Bohom, prijímam svoju závislosť na ňom, uvedomujem si, že som stvorenie, ktoré potrebuje jeho lásku. Jemu dávam správnu hodnotu a prednosť pred vecami tohto sveta. Prvým krokom na to, aby sme sa naučili žiť chudobne, je postoj otvorenosti voči Bohu, disponovanosti a dôvery, ktorý potom prežívame aj voči blížnym.

A čo hovorí Božie slovo?

A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 23 – 26)

Riziká a pokušenia

Ťažkosť dnešných dní je vedieť žiť skromne, dokázať sa niečoho zrieknuť, naučiť sa ovládať svoje inštinkty a otvoriť sa druhým. Dnes máme všetko a je nám zaťažko zrieknuť sa niečoho v prospech iných. Mnohým mladým záleží na tom, čo majú, a nie na tom, kým sú. Žijú potom v lakomosti, chamtivosti a prebytku, strácajú veľkodušnosť a nevedia sa podeliť. Príliš veľa materiálnych dobier otupí zmysel pre vďačnosť. Bolo by pekné, keby sme opäť začali hovoriť ďakujem a boli vďačnejší, keby sme sa naučili obdivovať veci a nesťažovať sa, keď nám niečo chýba. Čo tak urobiť si spytovanie svedomia o chudobe?

– Som presvedčený, že musím mať všetko?- Bežne si pre seba vyberiem to, čo majú ostatní, alebo musím mať niečo extra?- Keď užívam dobrá tohto sveta, spomeniem si aj na tých, ktorí sú v núdzi?- Som ochotný poslúžiť veľkodušne, bez vedľajších záujmov?- Som citlivý na potreby iných, aj keď ich nevyjadria?- Koľko zbytočných vecí vrátane oblečenia mám vo svojej izbe?- Viem prispieť nielen zo svojho nadbytku, ale zrieknuť sa toho, čo je moje? (čas, peniaze…)

Povzbudenie od dona Bosca: „Aby sme mohli žiť chudobu, treba ju mať v srdci.“

Modlitba k donovi Boscovi

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.