7. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – HĽA, TU SOM

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária, žena „Hľa, tu som“

Keď Mária hovorí s vierou „áno“, vtedy vychádza zo seba, zrieka sa vlastných istôt, vlastných myšlienkových schém. Takto sa zveruje do Božieho pôsobenia, ktoré ukazuje cestu k dosiahnutiu skutočnej slobody, skutočnej radosti srdca.

Veriť znamená slobodne a radostne sa zveriť Božiemu prozreteľnému plánu dejín, podobne ako Mária z Nazareta.

Viera je teda súhlas, ktorým naša myseľ a srdce hovoria Bohu svoje „áno“ a vyznávajú, že Ježiš je Pán. A toto „áno“ premieňa život, otvára cestu k plnosti zmyslu, obnovuje ho, napĺňa radosťou a spoľahlivou nádejou.

Komentár hlavného predstaveného

Drahí mladí a členovia saleziánskej rodiny,

čistá viera Márie je žiarivým majákom v živote našej viery. Jej slová „Hľa, tu som“ boli neustálym záväzkom, prežívaným v každom okamihu jej života. Mária nás učí, že prežívame nielen radosti a úspechy, ale aj apatiu, roztržitosť, nudu a vyprahnutosť. Jej postoj viery učí aj nás vzácnemu slovu „amen“, povedať Bohu: „Nech sa tak stane“. Hovorme tieto slová spolu s Máriou!

V digitálnej dobe nás často láka myšlienka, že môžeme všetko a hneď. Vyzývam vás však, aby ste sa nenechali odradiť, ak vo svojom vnútornom živote hneď nepocítite Máriinu prítomnosť. Je potrebná základná kresťanská cnosť: vytrvalosť. Tak ako Mária, stojte pevne pod krížom, vytrvajte až do konca. Vaša vernosť aj v malých gestách bude odmenená hojnou radosťou a milosťou, pretože Mária je plodná panna a dáva Kristov život tým, ktorí po ňom túžia.

Ako hovorí svätý Pavol Galaťanom: „Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus“ (Gal 4, 19). Týmto krásnym vyjadrením naznačuje v obraze narodenia Cirkvi, že vo veriacom človeku sa Ježišova podoba rodí. O to viac je možné tento obraz aplikovať na Pannu Máriu. Ona tak, ako v momente vtelenia, aj teraz rovnako prispieva k Ježišovej podobe v každom z nás pôsobením Ducha Svätého.

Mária je teda Pomocnicou kresťanov pre každého z nás: pretože osvecuje ducha svojou čistou vierou, prehlbuje srdce svojou pokorou, rozširuje a rozpaľuje ho svojou láskou, očisťuje ho svojou čistotou, zušľachťuje ho a zveľaďuje svojím materstvom. Dovoľte mi, aby som každému z vás zaželal spolu so svätým Ambrózom: „Nech je v každom z vás duša Márie, aby oslavovala Pána, nech je v každom z vás duch Márie, aby jasal v Bohu“. Mária… Mária… Mária!

Svedectvo

Ledis Tatiana Salazar Hernandez, Kolumbia – nájdete vo videu (05:52)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, húževnatá a odvážna žena.
Ty si zakúsila mlčanie Boha, podobne ako Kristus na Kalvárii,
v statočnej poslušnosti plánu spásy pre všetkých ľudí.
Rozprestri svoj plášť nad nami a všetkými, ktorí trpia
a neodvracaj sa od nás v hodine skúšky ani vo chvíľach temnoty.
Nauč nás úplne prijať Božiu vôľu.
Pomôž nám, aby sme s pokojom niesli bremená každého dňa
a zostali pod krížom pevní, verní a vytrvalí ako ty.
Neopúšťaj nás, keď sa cítime stratení alebo zdrvení starosťami,
aby sme ako ty a s tebou hovorili „Hľa, tu som“
aj vo chvíľach životnej apatie a neplodnosti.
Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.