7. deň deviatnika: Pros za nás hriešnych

Ona svätá, my hriešnici. O čo prosiť svätú bytosť, stvorenie vo svätosti najvznešenejšie, ak nie o jej orodovanie za nás. Oroduj za nás = pros za nás. O akúkoľvek službu, o pohár vody, o požičanie peňazí, o jedlo, o pomoc s nákupom, o veci tohto sveta prosíme medzi sebou navzájom. Ale slovami „Pros za nás“ sa neobraciame na bežného človeka.

Svätá Božia Matka, tvoja modlitba, tvoje prosenie za nás pred Najsvätejším, to je priľnutie celým srdcom vo všetkej jednoduchosti k jeho vôli. Keď ty prosíš za nás, je to modlitba, ktorá sa najviac páči Bohu. Je preto aj omnoho presnejšia než naše podrobné vymenovávanie všetkých prosieb. A tvoj pokorný súhlas s Pánovou vôľou je mocnejší ako všetky argumenty za celý náš život. Takí biedni, krehkí, slabí sme – hriešni. Svätá, pros za nás hriešnych. Lebo veď nikdy nebudeme ľutovať to, o čo ty pre nás poprosíš.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.