7 výziev pre miništrantov na 40 dní pôstu

(Bratislava, 18. februára 2021) – Spoločenstvo Tymian pripravilo pre slovenských miništrantov pôstu online aktivitu PAMin (pôst – almužna – modlitba miništrantov). Počas štyridsiatich dní pozvú známe osobnosti duchovného života mladých ľudí prežívať určitú dobrodružnú aktivitu.

Jednotlivé výzvy, určené pre miništrantov od 10 do 25 rokov, sa budú vyhlasovať prostredníctvom podcastu alebo videa. Prvá výzva zaznela na Popolcovú stredu, ďalšie budú postupne pribúdať v pôstne nedele podvečer.

Tí miništranti, ktorí do nasledujúcej soboty zašlú potvrdenie, že sa do aktivity zapojili, budú zaradení do losovania o hodnotné ceny. Traja ich dostanú ihneď, ostatní budú zaradení do záverečného losovania. Pôstna aktivita skončí na Veľkonočnú nedeľu celkovým vyhodnotením súťaže.

Prvou cenou je týždenný pobyt na miništrantskom tábore Tymian, druhou a treťou cenou je víkendový pobyt v bratislavskej komunite saleziánov. V prípade zlej pandemickej situácie budú mladí odmenení iným spôsobom.

Záujemcovia o aktivitu sa o výzve dozvedia viac na www.bit.ly/pamin alebo na facebooku.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.