8. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici – MATKA RODINY

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária, matka saleziánskej rodiny

Vďaka tomu, že Mária porodila svojho syna Ježiša, stala sa duchovnou matkou všetkých ľudí. Svojimi typicky ženskými črtami uľahčuje cestu tým, ktorí sa chcú priblížiť k jej Synovi alebo ho naozaj hľadajú. Či už ide o otázky viery, obrátenia alebo povolania. Jej činnosť zostáva takmer neviditeľná, pretože to robí skutočne ako matka, ale napriek tomu je mimoriadne účinná.

Don Bosco nepochyboval o Máriinej starostlivej a bezhraničnej láske, láske, ktorá objíma dušu jednotlivca a zároveň aj celú Cirkev.

Komentár hlavného predstaveného

Dospeli sme k predposlednému dňu našej novény a naše srdcia sú takmer pripravené sláviť sviatok Márie Pomocnice kresťanov. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o niektoré postoje, ktoré nám môžu pomôcť, aby sa celá saleziánska rodina zverila Márii Pomocnici kresťanov tak, ako to robil don Bosco.

Boh prišiel na svet po prvýkrát prostredníctvom Márie, úplne sa ponížil. Vo vyznaní viery, ktoré recitujeme každú nedeľu, potvrdzujeme, že príde druhýkrát, aby všade kraľoval a súdil živých i mŕtvych. Prosme Pána, aby prišiel na svet s darom svojho veľkonočného pokoja!

Bolo by krásne, keby sa 24. mája každý člen saleziánskej rodiny cez Máriine ruky úplne odovzdal Pánu Ježišovi, prijal sväté prijímanie a strávil nejaký čas v modlitbe. V rámci prípravy na tento sviatok by každý mohol vykonať skutok obety Pánovi, a to buď v podobe umŕtvovania, almužny, púte, modlitby alebo akéhokoľvek iného skutku inšpirovaného Duchom Svätým.

Bolo by úžasné spojiť svoje sily s celou saleziánskou rodinou a v týchto dňoch vyprosovať od Boha na Máriin príhovor dar vášnivej lásky k Ježišovi v Eucharistii, ktorá je zdrojom každej milosti, činnosti, zmeny a spásy.

Jedine Ježiš môže darovať svetu pokoj a posvätiť nás a tiež mladých ľudí, ktorí sú nám zverení.

Prosme spoločne, aby sme si viac uvedomovali skutočnú Ježišovu prítomnosť v nás, zasvätených osobách, vychovávateľoch a v každom členovi saleziánskej rodiny, pretože len Ježiš môže skutočne prehovoriť do našich životov a premeniť ich.

Nech nás tieto dni prípravy na sviatok privedú ešte bližšie k Ježišovmu Srdcu skrze Máriu Pomocnicu kresťanov, našu Matku a sprievodkyňu.

Svedectvo

Gabriela Vázquez, Argentína – nájdete vo videu (05:18)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, starostlivá žena s milosrdným srdcom.
Rozjímame o tvojej prirodzenej kráse
a máme radosť z tvojej materinskej prítomnosti.
My, členovia saleziánskej rodiny, sa ti chceme úplne odovzdať.
Roznieť v nás vrúcnu lásku k Ježišovi v Eucharistii, zdroju všetkých milostí.
Tak ako si to urobila vo Valdoccu, prijmi pod svoj plášť
a ochraňuj mladých ľudí, ktorí nám boli zverení
najmä tých, ktorí uviazli v zajatí nezmyselných pôžitkov, násilia a závislostí.
Svojim materinským pohladením sa dotkni ich krehkostí a zahas ich smäd po láske.
Buď im oporou na ceste života a pomáhaj nám,
aby sme neúnavne zasievali Lásku a Nádej do ich sŕdc. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.