8. deň deviatnika: Teraz

Prosili sme, aby za nás prosila. Veríme v to? Verme. Ona už začala prosiť. A preto je dobré pri slove „teraz“ sa opäť, ako na začiatku po pozdrave, na chvíľku zastaviť (ak je to možné – keď sa modlíme osamote). Môžeme byť úctiví k svätej Matke Božej, ktorá sa za nás prihovára, nemiešajme sa ďalšími slovami do jej modlitby za nás. Stalo by sa tak, kebyže hneď-hneď začneme ďalší „Zdravas“. Jej príhovor za nás je mocný a keď my ostaneme trochu v tichu, môžeme pocítiť, že sme pod jej ochranou. Ona, svätá Matka Božia, za nás prosí. V tej chvíli sme ako na chránenom prechode v meste. Keď povieme „pros za nás teraz“ – to akoby sa otvoril bezpečný prechod na ceste smerom k Večnému. Ona prosí za nás, my v tichu postupujme, v bezpečí, vpred.

Je dosť možné, že aj don Bosco túto jej ochranu takto silno prežíval, a preto tak horlivo odporúčal dôverovať Panne Márii – a uvidíme, čo sú zázraky. Pokiaľ trvá to „teraz“, počas ktorého sa Matka Božia modlí za nás, nehrozí nám na ceste žiadne nebezpečenstvo.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.