9. deň deviatnika: DIAMANT PÔSTU

Jeden z nástrojov na oživenie ducha

30. január – do sviatku dona Bosca ostáva 1 deň

Sen dona Bosca nás varuje: Tam, kde bol diamant Pôst, ostala diera bez nápisu. Tento pohľad nás všetkých vystrašil.

Hodnota diamantu

Don Bosco sa o pôste vyjadroval často, vravel: „Je to najsilnejšia zbraň proti útokom diabla. Je to ranná zornica všetkých čností. Pôstom sa vyženie každý druh nepriateľa.“ Pôst, abstinencia, pokánie, umŕtvovanie nie sú spôsoby opovrhnutia telom, ale nástroje na oživenie ducha. Kresťanský pôst nachádza svoj pôvod v Ježišovi, ktorý potvrdzuje jeho vnútornú a náboženskú silu. Modlitba, pôst a almužna sú úkony odovzdania sa Otcovej láske, „ktoré sú v skrytosti a ktoré vidí v skrytosti“ (por. Mt 6,18). Sú to podstatné aspekty nasledovania Krista zo strany jeho učeníkov, obsahujúce uvedomenie si, že aj isté praktiky pôstu môžu mať nástrahy: zapáčenie sa sebe samému, snaha urobiť dojem… Existuje intímny vzťah medzi pôstom a obrátením života. Zmysel kresťanského pôstu vedie veriaceho nielen k pestovaniu skromnosti, ale mu aj pomáha jasnejšie a odvážnejšie rozlišovať v mnohých oblastiach života dnes.

A čo hovorí Božie slovo?

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.’“ (Mk 4, 1 – 4)Riziká a pokušenia

Pôst je základný prvok na ceste duchovného života. Dnes vnímame takmer absolútnu neschopnosť vedieť sa zrieknuť niečoho a postiť sa. Spoločnosť, predovšetkým svet mladých, je príliš zoslabnutá. Už sa viac neverí v hodnotu pôstu ako mocnej zbrane na posilnenie vôle a vnútorného rastu. Človeka ľahko privedú k povrchnosti tieto spôsoby správania:

– nekontrolovaná konzumácia jedla; – prehnané pitie alkoholu a fajčenie;- nadmerné výdavky, ktoré častokrát sprevádzajú ľudové oslavy;- vyhľadávanie neobmedzenej zábavy, ktorá neslúži na regeneráciu fyzických a psychických síl;- šialená pracovná zaneprázdnenosť, ktoré nenecháva priestor na ticho, zamyslenie a modlitbu;- prílišné používanie internetu, televízie atď.

Len tak na okraj, postiť sa dá aj od: lamentovania, šomrania, kritizovania, zlomyseľnosti, lenivosti, kávy, zbytočných nákupov, žiarlivosti, hlúpych poznámok, neporiadku, klamstiev, ponocovania…

Povzbudenie od dona Bosca: „Nie všetci sa môžu postiť, ale všetci môžu milovať Boha. Ja vám nehovorím, aby ste sa postili, ale vám pripomínam miernosť.“

Modlitba k donovi Boscovi  

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracoval     pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobroa spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.