9. deň deviatnika: I v hodinu našej smrti

Mária, Milostiplná, svätá Matka Božia, celý život ma držíš za ruku – keď sa modlievam Zdravasy. Vari sa môže stať, žeby si v tej poslednej, vrcholnej chvíli môjho života mohla skryť svoju prítomnosť? Svätá a milostiplná, pros za nás i v tej chvíli. Nič šťastnejšie si nemôžme priať, než prejsť cez dvere času do svetla v Otcovom dome, vediac, že v tej chvíli ty, Svätá, sväto prosíš za nás pred Jeho tvárou. A preto, že sme si vedomí, že naše telo je slabé a nevieme, či v tej chvíli ešte budeme schopní ťa vzývať, preto ti ten moment našej smrti zverujeme už teraz, kým máme jasnú myseľ, a ako deti ťa s dôverou prosíme – nezabudni: pros za nás i v hodinu našejsmrti. Amen.

Zdravas, Mária… 3x

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.