9. deň deviatnika k Panne Márii Pomocnici –

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Mária, učiteľka nášho života

V saleziánskej duchovnosti sa význam Márie ako učiteľky prejavuje najmä v príbehu o sne z deviatich rokov. Tento sen hlboko poznačil celý život svätého Jána Bosca a viedol ho na jeho duchovnej a pastoračnej ceste až do smrti.

Je to Ježiš, kto vo sne dáva Jankovi Boscovi svoju Matku za Učiteľku a neomylnú sprievodkyňu.

Mária Pomocnica kresťanov je aj dnes skutočnou Matkou a Učiteľkou pre celú saleziánsku rodinu a všade tam, kde Duch Svätý pomohol zakoreniť charizmu nášho otca dona Bosca.

Komentár hlavného predstaveného

Dostali sme sa na koniec nášho deviatnika a nastal čas zamyslieť sa nad hlbokým významom sviatku, ktorý sa chystáme sláviť. Ako nás to učil don Bosco, oslovenie „Mária Pomocnica kresťanov“ nachádza svoj biblický základ v prítomnosti Márie pod Ježišovým krížom. V tejto rozhodujúcej chvíli, keď Ježiš obetoval Otcovi svoj život za nás, zveril Máriu milovanému učeníkovi ako pomocníčku a zároveň požiadal milovaného učeníka, aby si Máriu vzal so sebou.

Mária Pomocnica kresťanov je preto pomocou v najbolestnejších chvíľach, je spoločníčkou na ceste životom, je skrytým pokladom, je vzácnou perlou. Duch Svätý zasadil v našej saleziánskej rodine skutočný strom života. Týmto stromom je prítomnosť Márie v živote dona Bosca a aj v našich životoch. Každý z nás je povolaný všemožne sa starať o jeho rast, aby prinášal ovocie v príhodnom čase.

Máriina prítomnosť je horčičným zrnkom, o ktorom hovorí evanjelium: zdá sa, že je najmenšie zo všetkých semienok. A predsa sa rozrastie do výšky aj do šírky a nebeské vtáky si tam urobia hniezda. Vo všetkých skupinách našej saleziánskej rodiny, v živote mladých ľudí, v každom z nás je Mária Pomocnica prítomná, pôsobí, vedie nás k Ježišovi a umožňuje nám prinášať veľa ovocia.

Žijeme jubilejné, dvojsté výročie sna z deviatich rokov, ktorý don Bosco pochopil na konci svojho života, kedy slávil sv. omšu pri oltári baziliky Najsvätejšieho Srdca v Ríme. Svoj vlastný život sa dá pochopiť len slávením Eucharistie, obetovaním Ježiša Otcovi a obetovaním seba samého spolu s ním. Ján Bosco ako kňaz mnohokrát obetoval svoje telo na oltári. Vo svojom živote mnohokrát povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás“.

Vtedy, keď pochopil sen, 16. mája 1887, jeho telo už nebolo telom deväťročného chlapca, dokonca ani telom mladého kňaza, ale bolo to telo starca, ktorý ledva chodil.

Práve vtedy, pár mesiacov pred smrťou, sa jeho opotrebované telo stáva symbolom úplnej obety, symbolom pre každého jedného z nás, pre mladých a pre členov saleziánskej rodiny.

Vyjadrujeme slová vďaky Márii Pomocnici kresťanov, ktorá nás vedie k Ježišovi a inšpiruje nás príkladom dona Bosca, a zverujeme jej celý svoj život.

Svedectvo

Santino Niz Luciano, Argentína – nájdete vo videu (06:06)

Modlitba zverenia sa Panne Márii

Panna Mária, silná žena bez kompromisov,
ty si bola pod krížom svedkom lásky a poslušnosti svojho Syna Otcovej vôli.
Ako hlboko veriace ženy a mužov, nauč nás prijímať bolesť s vierou.
Mária Pomocnica kresťanov, učiteľka našich sŕdc, ty si pomocou v bolestných a ťažkých chvíľach,
zverujeme ti opustené a trpiace ľudstvo.
Pomôž nám premieňať situácie smrti na nový a plodný život.
Sprevádzaj nás pri stretnutí so živým Ježišom v Eucharistii.
Nadšením a nádejou podporuj našu vieru.
Daj, aby sme svedčili všetkým o sile Lásky „Cez Máriu k Ježišovi“. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.