9. deň deviatnika: Spolu s Máriou prežíval svoje utrpenia

10. januára 1964 bol don Titus prepustený z väzenia na podmienečnú slobodu. U svojej sestry Alojzie nachádza veci, ktoré u nej nechal i tie, ktoré poslal domov z väzenia. Medzi nimi bol ruženec, ktorý si on sám vyrobil z chleba. «Na ruženci je toľko zrniečok, koľkokrát som bol vypočúvaný a mučený» povedal svojej sestre. Ruženec síce nebol úplne dokončený, ale zrniečok už bolo vyše 50.

Zoberme vážne Ježišove slová z kríža, ktoré povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A vezmime si ju k sebe, tak ako don Titus.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.